“Oromoon addunyaaf kan gumaatuufi kan irraa fudhatus hedduu qaba,” Dr. Mulugeetaa Dabbabaa

"Oromoon addunyaaf kan gumaatuufi kan irraa fudhatus hedduu qaba," Dr. Mulugeetaa Dabbabaa 13 Guraandhala 2018 BBC Afaan Oromoo Goodayyaa suuraa Dr.Mulugeetaa Dabbaba Gammachuu "Afaan Oromoo bal'inaan Afirikaa keessatti kan haasa'amu waan ta'eef BBC'n maaliif afaan kanaan tajaajila hin jalqabuu jedheen xiiqiin xalayaa BBC'f barreeesse," Dr. Mulugeetaa Dabbabbaa Gammachuu. Dr. Mulugeetaa Dabbabaa yeroo ammaa gaggeessaa Dhaabbata … Continue reading “Oromoon addunyaaf kan gumaatuufi kan irraa fudhatus hedduu qaba,” Dr. Mulugeetaa Dabbabaa

Faarfataa Tolawaaq Eliyaas: “… Ilmii namaas kutaan wal qoodnaan bilisa hin bawuu!”

Faarfannaa ergaa guddaa qabu kana dhaggeeffadhaa! Faarfataa Tolawaaq, Waaqni gurraachi Oromoo umurii kee haa dheeressu! Galatoomi! ***** Mudaamuddii dhukkubsaatanii karaa hin deemanii Gufuu balbalarraa laalanii bira hin darbanii! Muktii tokkoo hin aaraa malee kophaa hin booba'wuu Ilmii namaas kutaan wal qoodnaan bilisa hin bawuu! ***** http://youtu.be/xZVxYywIjW4

Ihaadigicha (Barreessaan: Obboo Amaan Hedatoo)

Ihaadigicha * Guutole subii saa’aa kudha lamatti Abdiin Baale laalchisee, ufii achuma Shaggar turee, gara sa’aa sagaliitti Laga Haarree irraa Shaashamanneef ka’e. Konkolaataan deemsa sonaa ka deeme saa’aa tokko bood eega Shaggar keessaa bahee as. Mojo taree  tiraafiikiin dhaabe. Shufeertichi worra qabe woliin haga gabaabduu eega qaaqanii booda, konkolaataan deemsa jalqabnaan, namoonni isa keessa jiranillee … Continue reading Ihaadigicha (Barreessaan: Obboo Amaan Hedatoo)

Mooo…. ? (Zelealem Aberra Tesfa)

Mooo…. ? *   Isa Inni aguugu Qarabaan duguuguu Seera Waaqaa diiguu; "Garba" morgaa muruu Korma xiixaa uruu Durba achishee muruu Gurbaa achisaa ciruu Mirga ilmoo namaa mataa-gadi qoruu; Ta'inna laata mooo….....? Dogoggora Waaqaa fooyyeessina jennee Qaama Inni guutee uume, tasa fafeessinee? Jamaa...! Afaan ulaa kaa'uun Innoo waa beekaafi YookaJamaa...!an haasimtuufi Yookaan haamistuufi. Aguugee uumuunsaas… … Continue reading Mooo…. ? (Zelealem Aberra Tesfa)

Lakkii Dhiisaa If Irraa! (Malkaa Caffee)

Lakkii Dhiisaa If Irraa ! Abjuu hin qabatamne waan sheexanaa suufnee, Dhihaana abdii nyaannee,  garaa qullaa quufnee, Of  jalaa bittimsuun waan hanga har’aa kuusne… “Maaljette?” naan jedhaa!  Bor nu gaabbisiisaa, Waan kun nuuf hin toluu Lakkii if irraa dhiisaa! Ani balaa isaa malee waa hin arguu firii isaa. Oromoon dammaqee sabummaan hiriiree, Deebi’ee hin gowwoomuu … Continue reading Lakkii Dhiisaa If Irraa! (Malkaa Caffee)

“Isan Jalqabe Hangan Xumuruutti Biyyaa Hin Ba’u”: Weellisaa Zarihun Wadaajoo (VOA Afaan Oromoo)

Isan Jalqabe Hangan Xumuruutti Biyyaa Hin Ba’u Zerihuun Wadaajoo 26.02.2013 WASHINGTON DC — Ijoollummaa isaa kaasee mana barumsaa keessatti wellisaa akka ture kan dubbatu Zarihuun Wadaajoo walumaa gala waggootii soddomaaf wellisuu isaa dubbata.Jireenya koo keessatti quuqqaa saba koo wellisuun dararaa addaa addaaf na saaxiluus gara fuula duraattis ittuman fufa jedha. Torban kana keessa immo walleelee … Continue reading “Isan Jalqabe Hangan Xumuruutti Biyyaa Hin Ba’u”: Weellisaa Zarihun Wadaajoo (VOA Afaan Oromoo)