18 thoughts on “About OromiaTimes

  1. OROMIA TIMES BAYEE GALATOOMAA JAJABADHAA WAAN GARII JIRTAAN ,IMMOO YEROON BLOG FI WEBSITE KANA HOORDOFUU WAANIIN XIQOO KESSA DHABEE HUNDUUMTU WA EE OROMOO ILAALUU JIRAA GARUU WAAN TOKKO KESSA DHABEE,INNII KUNII OROMOON MUSLIMAS QABUU AKKUMA OROMO GOSPEL TII DUBAA LINK OROMOO MUSLIM ILAALU KESSA DHABUU KOO BAYEE NA DHAGAAMEE AKKA ILMAA OROMOO TOKKOTII.KANAFUU YOO KANA’LEE ITII YADAAN BAYEE GARII FII OROMOO FI OROMIYAA KAN CAALIQISSU AKKA TAHUU OROMIA TIMES MAAMII HIN QABUU GALAATOMAA ITII FUUFA

    1. Dhiifama waliin, linkiin dura maxxanse sun akka isin homepage keessan irratti nuuf baaftaniif. Sirbitoota oromoo Denmarkitti afeerree waan jirruuf Adaraa keessan nuuf maxxansaa homepage keessan irratti.

  2. OromiaTimes s hayyee gudda laatooma linkiin nimaxxansina ,garuu ani inii guddan garakoo nagube Habashaan dhagaameeqa guyaa guyaan garagalchaa jirtukana maalif usta mee isakanan google senati ilala wan isan godhaa jiran .ESAT TV warning oromomedia network.com
    ESAT TV poropaganda oromomedia network.com : jabaadhaa galatooma

  3. waa’ee oromoo tokkoo tokko kan yuuniversitii jiimmaa jiru isiin gahuu nin dandaha.kanaaf email koo kanatti fayyadama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s