Walaloo Leta Kenei Aga

Barreessaan: Leta Kenei Aga

“Addisaabaa – Addisaabee
Natu uumee – natu dhaabee
Bararaa……………Darraa”
Jettee ormi haasoftus dharraa….
Finfinneen nuuf,
Abjuu miti – waan fakkeenyaa
Itti dhalanne lafa keenya..
Tolaan miti akka re’eetti hobobsinee
Gatii baafne – lubbuu baay’ee itti cobsine!
Finfinneen nuuf,
Mallattoodha kan eenyummaa
Gaaddisa dhugaa Oromummaa
Kan ganamaa….
Kan abbaan ittiin salphate
Kan ilmi ittiin biyyoo nyaate…
Finfinneen nuuf,
Lafa gatiin lafee durse
Dachee Oromoon dhiigaan turse
Biyya Gullallee biyya horaa
Handhuura Oromoo maraa
Maalinni maqaan #bararaa?

Feetus nagaan
Feetus dhagaan
Karaa tolaas ta’e karaa hammeenyaa
Finfinneen kanuma keenya!
Emmoolee yaa naccii xallaa
Finfinneerratti wal ilaalla!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s