Aman Tola: Ta Qeeqantu Nama Qeeqaa?? (Walaloo)

Ta Qeeqantu Nama Qeeqaa??

Barreessaan: Aman Tola
Ta qeeqantu nama qeeqaa;
Afaan banee iyyee nama jeeqaa!
Dubbii dharaa na marsee
Dhugaa dubbadhee fashalsee
………………………………….
Haasofni gadheen dharaa
Haa baduu ta’uu daaraa!!
Ganzaba guurattee baankii jooniyyaa
Isii tana nurratti iyyaa
Isii tanaa tolaa haasaan biyyaa?
………………………………………..
Dubbii dharaan nu dhabsiisaa hiriyyaa
Namarratti ijaartii aadmaa jaarmayyaa
Aadmaan paartii isii; isiif qabsoo hadhaayaa
Tana tana waa’ee biyyaa haasayaa
Anis qaba garee baayyeef fi hiriyyaa
Ana irraa tolaa haasofni biyyaa
………………………………………….
Isituuyyu dhabee jaarmayaa
Dubbii dharaa hedduu haasayaa
Na kaffalchiiftee aarsaa
Dubbii dharaan na marsaa
Haasawa taanen na aarsaa
Qawweenis nama sodaachisaa
Qawweenis nama ajjeesaa
……………………………………….
Tana waa’ee namummaa kaasaa
Hojiin jara lachuu dhamaasaa
Jarri nu miidhe lamaa
Isaanis kufanii akka hamaa
Qeerroo hedduu yaamaa
Face Book dhaan itti mari’atamaa
An yaada dhugaa isinii hiree
Face Book carraa argadhee hiree!!
…………………………………………………….
Haa haasofnuu haasaa uummata baldhaa
Kaayyoo fi hojiin dirqamaa fi aangoo baadhaa
Face Book dhaan yaada baldhaa mari’adhaa
Qabsoo barbaaddanis waa harkaa qabaadhaa
Seenaa taane odeessaa
Axeeraraa hedduu barreessaa
Miidiyootaan uummata jaanjessaa
An dhugaa isiniif barreessa
Jarri lachuu oduu sobaa seenessaa!!!!
…………………………………………………..
Deebii atattamaa deebisaa!!
Face Book dhaan gurra naa ergisaa
Qabsoo qeerroo illee ceesisaa
Haa odeessaa ooltuu dhamaasaa!!
Jarri lachuu soba fixatee
Qeerroonis murtii dhugaan jabaate
Yaada naaf kenni namni FB koo hordofte!!
…………………………………………………………
Yookaa kashalabbee yookaa baayyee jaamaa
Tana waa’ee biyyaa nuu dhaama!!
Worra dubbii rakashaa
An oduu harkatti ashaa!!!
Image result for questioned

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s