ONN: Haala simannaa fi naa’uumsa guyyaa sirna simannaa hoggansa ABO fi WBO ilaalchisee Dubbataan ABO Ibsa Kennan

Haala simannaa fi naa’uumsa guyyaa sirna simannaa hoggansa ABO fi WBO ilaalchisee Dubbataan ABO Ibsa Kennan

12/09/2018

ODUU

Haala simannaa fi naa’uumsa guyyaa sirna simannaa hoggansa ABO fi WBO ilaalchisee miseensi Shanee gumii- gumii sabaa ABO fi dubbii himaan dhaabaa J/ Toleeraa Adabaa fi hoggansi koree simannaa midiyaalee biyya keessaaf bsa laataniiru.

Ibsa miidiyaalee biyya keessaaf har’a Fulbaana 12/09/2018 laatan Kanaan sirni simannaa hoggansa ABO fi WBO Fulbaana 5 bara 2011 finfinneetti kan gaggeeffamu yoo ta’u; sirni simannaa kun haalaan hoo’aa fi miidhagaa ta’ee, karaa naa’uumsaa fi guddina uummata Oromoo argisiisuun xumuramuuf uummanni keenya addatti qeerroon Finfinnee fi naannawa Finfinnee qooda olaanaa qabu jedhaniiru.

Tuttuqqaa xixiqqaa namoonni muraasni Oromoo fi dhaaba isaa hin jaalannee gaggeessan tokko tokko tuffachuun bira tarkaanfachuun galma keenya isa guddaa gootonni hedduuun irratti wareegaman bilisummaa keenyaaf harka walqabannee haa hojjennu, jedhaniiru.

Walumaa galatti calqabaa amma xumuraatti gama mootummaatiinis humni nagaa eegsisu gahaan waan qophaawee fi ramadamee jiruuf rakkoon nageenyaa tokkooleen waan hin jirreef uummanni keenya naa’uumsaa fi karaa miidhagaa ta’een bahee hoggansa isaa gammachuu fi kabajaan simachuu danda’a, gootota isaa wareegama qaqqaalii kaffalanii guyyaa kana fidan yaadachuu damda’a jechuun ibsa gaazexaa kana guduunfaniiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s