OBN: Hoggansaa fi waraanni Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Eertiraa jiru gara biyyaa dhufuufi.

Hoggansaa fi waraanni Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Eertiraa jiru gara biyyaa dhufuufi.

==========================

[OBN 03 13 2010]

Jilichi obbo Daawud Ibsaatin kan duurfamu yammuu ta’u, Fulbaana 5,2011 ganama sa’aa 5:0tti gara biyyaa ni dhufu jedhameera. Jilli hoggansa addichaa duursee Finfinnee dhufe dhimmicharratti ibsa laachaa jira.

Jiilli ABO mootummaa waliin mari’achuuf dhufe hojiisaa xumureera. Karaa nagaan qabsaa’uufis mootummaa waliin waliigalleera jedhan miseensi shanee gumii fi gumii sabaa ABO Obbo Ibsaa Nagawoo.

Hooggansi ABO buufata xayyaaraatti erga simatamanii booda sagantaa addabaabaayii Masqalaatti adeemsifamu irratti hayyu dureen ABO ergaa ni dabarsu.

Sagantaa adabaabaayii Masqalaa irratti artiistootni qabsoo Oromoof gumaacha taasisan sirbootasaanii ni dhiyeessu.
Kana malees simpoziyeemiin dhimma fulduree siyaasa biyyattii irratti xiyyeefate fi hayyootni biyya keessaa fi biyya alaa irratti hirmaatan fulbaana 7 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa galma ECA’tti ni adeemsifama.

Faradeen naannoo magaala Finfinnee irraa dhufanis hooggansa fi waraana ABO walalchanii Booleedhaa gara adabaabayii Masqalaatti imalu jedhameera.

Mootummaa Itiyoophiyaa walin dursummaan kabaja mirga namoomaa fi filannoo bilisaa adeemsisuu irratti mari’annee waliigalle jedhan Obbo Ibsaa Nagawoo. Lakkoofsi WBO Ertiraadhaa galuu 1300 dha jedhaniiru. kan gabaase Namoomsaa Admaasuutti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s