Waliigaltee ABO fi Mootummaa Itiyoophiyaa Gidduutti Mallatteessame Uummatni Akkamitti Ilaala?

Liinkii kanaa gadii tuqaatii caqasaa (BBC fi VOA Afaan Oromoo)

BBC Afaan Oromoo

Obbo Lammaa Magarsaafi Obbo Daawud Ibsaa, Asmaraa

Waliigalteen nageenyaa tibbana mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamee lammiileen Oromoo baqannaarra jiraniifi jiraattotaaf abdii guddaa umuu BBC’tti himan.

https://www.bbc.com/afaanoromoo/oduu-45125034

VOA Afaan Oromoo

Mootummaan Itiyoophiyaa fi Addi Bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiran.

Kaleessa, Hagayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraa keessatti jila mootummaa Itiyoophiyaa – prezidaantii Oromiyaa – Obbo Lammaa Magarsaan dursamuu fi jila ABO, hayyu-duree dhaabichaa – Obbo Daawud Ibsaan dursamu gidduutti marii geggeessameen walii-galteen kun tolfame.

Gabaasaan keenya Muktaar Jamaal, waa’ee walii-galtee kanaa, biyya irraa yaada uummataa walitti-qabee jira.

Dhaggeeffadhaa.

https://www.voaafaanoromoo.com/a/waliigaltee-abo-fi-mootummaa-itiyoophiyaa-gidduutti-mallatteessame-uummatni-akkamitti-ilaala-/4519911.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s