Taajuu Usmaan: Jijjiiramni Egemu hin Argamne

Jijjiiramni Egemu hin Argamne

Taajuu Usmaan irraa

Ähnliches Foto

Photo credit: Oromia Government Communication Affairs

Akkuma beekkamu ummanni oromoo gabrummaa waggoota dhibbaa ol irra turee jalaa bahee gara bilisummaatti ce,uuf ykn Biiftuu bilisummaa arguuf arsan ummanni oromoo hin kafalin hin jiru.

Haa tauu malee wanni ilmaan oromoo qabsoo hadhooftuu dhandhamaa, lubbuu isaa itti kaffalaa, ilmaanii fi qabeenya isaanii osoo hin hambifatin Itti dhama’aa tureef mirgi isaanii kabajameefii lafa isaanirra akka jiraataniifidha.

Taus qabsoon ilmaan oromoo carraayxee harra  geettus duuti ilmaan oromoo akka gaandidduuti isaan wajjiin deemaa jirti isaanirraa hafaa hin jirtu harras ilmaan oromoo ajjeefamaatumaan jiru.

Kana malee Muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad irratti yeroo Shanii ol ajjeechaan irratti yaalamee ture kana keessa inni tokko juni 23 2018 keessa hiriira guddaa deegarsa M.M obbo Abiyyii Ahmad deegaruuf bahamerratti yaaliin ajjeechaa irrattiyaalamee ture akkasuma namoonni baayyeen kan miidhamaniifi namooni lubbuun dabartes akka jiran miidiyaaleen garagaraa gabaasesanii jiru.

Kanaaf tplf ummata nagaa fixurraa harka isanii olqabachaa hin jiran.

Akkasuma wallaga keessati Adoolessa /July/ 24 2018 keessa dubartii daumsaaf ganda alakuu danbii buufata fayyaa galanoo meexxii irraa gara Hospitaala Dambidoollotti refer godhan osoo mana yaalaa Dambidoolloo hin gahin karatti rasaasan akka ajjeefamte midiyaaleen gara garaa gabaase tur.

Kanaaf bakka duuti garajabeenyummaadhaan ummata keenyarra gahaa jirutti jijjiiramni biyya keessa jira jechuun ni ulfaata.

Seerri biyyattii hoo waa’ee mirga ilma namaa ilaalchisee maal jedha?

Keewwata 10 lakkoofsa xiqqaa lama jalatti mirgoonni namoomaa fi dimokraasummaa jiraatota naannichaa ykn namoota biroo kan kabajamaniidha.

Kanaaf wanni serri biyyaattii jedhuuf akkaatan jireenyi ummanni keenna keessa jiruu goonkumaa wqal hin gituu jechuudha.

Dhuguma akka seerri biyyaattii jedhutti ummani keenya jiraata ta’ee lubbuun ilmaan oromoo bakka agartetti hin baatu turte.

Kanaaf ummanni keenya rakkooisaan irra jirtu tana furuudhaaf walii galteedhaan haa hojjanuu isiniin jedha.

_______________________

Views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect the that of OromiaTimes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s