Addi Bilisummaa Oromoo fi Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaaden Waamicha Muummicha-ministaraa Abiyyiif Deebii Kennnan

Addi Bilisummaa Oromoo fi Addi Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaaden Waamicha Muummicha-ministaraa Abiyyiif Deebii Kennnan

VOA Afaan Oromoo

Mootummaan Itiyoophiyaa yeroo dheeraadhaaf, dhaabota siyaasaa Itiyoophiyaa akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadenii fi Ginbot toorbaa akka dhaabota shrorokeessotaatti farrajuudhaan, balaaleffataa turuun isaa ni yaadatama. Muummichi-ministaraa Abiyyi Kaleessa, ibsa Paarlaamaa biyyattiif kennan irratti gaaffiilee dhihaataniif ennaa deebii kennan, akka dhaabonni kun lola qawwee dhaabanii fi gara biyyaatti deebi’uun mariidhaan rakkoo jiru mootummaa waliin furatan waamicha dhiheessanii jiran. Haasawa isaanii kaleessaa keessatti yoo xiqqaate bakka lamatti ture, ka waa’ee lola qawwee dhaabuu fi karaa nagaa mari’achuu kaasanii dubbatan – Dr. Abiyyi. Tokko humnaan taayitaa qabachuu fi taayitaa irra wal-buusuun akka bu’aa hin qabne ennaa dubbatanitti, “Ginbot toorba, ABOn, Addi Biyyoolesaa Bilisummaa Ogaaden – carraa kanaan, waraansi faashinii yeroon itti dabre. Dhaabaa tii kottaa!”jedhan.

Sana boodas itti deebi’anii, “Oboleeyyan keenya Ertiraa jirtan. Karaan isin qabattan, faashinii baay’ee dulloome waan taheef, Itiyoophiyaas waan hin fayyadneef, nagaadhaan gara biyya keessanii kottaa tii, haasaadhaan, walitti-dubbachuudhaan, mariidhaan biyya itti wal injifachuun danda’amu haa uumnu,” jedhan. Deenii kanaaf, hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo – Obbo Daawud Ibsaa fi Itti-gaafatamaa Sab-quunnamtii Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaaden – Obbo Hasan Abdullaahii haasofsiisnee jirra.

Dhaggeeffadhaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s