Kemal Mamush: Mootummaan Wayyaanee Jijjiiramani fide hin jiru

Mootummaan Wayyaanee jijjiiramani fide hin jiru.

 

Kemal Mamush

Akkuma kanaan dura beekamu ti. Muummichi ministeeraa kan turan Obbo Hayilamaariyaam qamaa jijjiirama Dimokiraatawaa biyyattii tahu barbaada jechuun Angoo irraa galakisani booda kan filatamanii Dr. Abiyi Ahmed uummataafi bu’aa guddaa argamsiisu waadaa seenan hama har’a waan jijjiirrame tokko illee hin jiru, ummanni keenya karaa irratti ajjeefaman namoonni kumaatamatti lakkaawwaman ajjeesuun, hidhudhadhan, ukkamasun , dhaabamasisun, tumuun itti Fufaa jira. Ummata iddoo jireenyaa dhaabee fi qabeenyaa isaanii saamamanif ummata Oromoo naannoo Sumaalee jiratan ummata 700,000 olii tahaani fi hanga ammaatti qamani mootummaa isaanii duubise furmaata hattataama lateef hin jiru.

Tplf mootummaa malamaltumma keessatti cuubame dha. Keessatu kadirawaan waayyaaneen yommiyu taanan rakkoo siyaasaa biyyattii cinqamee fi jeequmsi Ummattaa furmaata hattataama lateef hin dandeenye dha. Ykn Dimokiraatawaa isaa dhugaa fiduu hin dandeenye dha.

 

Muummichi ministeeraa hojiin isaanii inni jalqabaa tahu qabuu keessa inni dura fi jalqabaa, Labsii arriifachisaa kaasuu, ture kunis hin taane, Ajjeechaa ummata Oromoo naannoo Sumaalee, Wallaga lamaanu, Baalee, Harargee Walloo, Adama, Finfinneetti, fi akkasumas naannowan hundaa biyyattii keessatti, Ajjeechaa fi hidhaa irraa dhabasiisu, hidhamtoota siyaasaa gadii lakkisu guutummaan guutuutti, hangaa amma namoota MISEENSA ABO (OLF) hidhaaman hin gadi-lakkisaamane, keessatu namoota beekkamoo kana akka LAMMEESSAA BORU, YOSEF BATI, BEKELE DAWANO, NADHII GAMADA, JIREENYAA AYYAANA , ADDEESSAA BARII, YOHANIS MAGARSAA , fi kana biroos hedduu bakka jiran hin beekamu kaniin gadii lakkisu karaa dimokiraatawaa jalqabaa fi dandii Bilisummaa dhugaa ilaala. Kanaaf Qabsoon keenyaa cimsiine hamma Bilisummaa Ummattaa keenya mirkaneessuu nuti itti Fufaa qaba. Bilisummaa Ummattaa keenya mirkaneessuu fi yommiyu taanan ni falmaan. Osoo mootummaan Wayyaanee jiruu ummata Oromoo naannoo Sumaalee jiratan akka AMINISTI INTERANTIONAL fi mediyaleen adda addaa gabasaaniti , namotta jirta naanno suumaalee kana tahan namota 48 ibidaan gubbuudhaani arihaa akka turan gabafame jira, torban darbe kana keessa. Rakkoowwan hedduuf furmaata hattataama akka barbaachisuu fi rakkoowwan ciccimmo akka jiranii akkachiisani jiru.QABSOON ITTI FUFAA. BILISUMMAAN KANA UMMATTAA KEENYATI

QABSOON ITTI FUFAA. BILISUMMAAN KANA UMMATTAA KEENYATI!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s