ከማል ማሙሽ: በሃገራችን ላይ ለውጥ ለማምጣት ገዢውን ፓርቲ ማስወገድ አለብን።

በሃገራችን ላይ ለውጥ ለማምጣት ገዢውን ፓርቲ ማስወገድ አለብን።

ከማል  ማሙሽ

            Image result for ethiopia crisis የኦሮሞ  ህዝብ ጥያቄ  ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ይመረጥ አያደለም።  ጠቅላይ ሚኒስትሩ  ከኦሮሞ መምረጡ  ለህዝብ ጥያቄ  መልስ  ሊሆን አይችልም ፣ የሕዝባችን  የኦሮሞ ጥያቄው  የመብት ረገጣ ይቁም ፣ መብቶቻችን ይከበር ፣ የመሬት ባለቤትነት ፣ ከገዛ መሬቱ መፈናቀል ይቁም ፣  አትስረቁ የሐገር ሃብት ፣  ግድያ ፣ እስራት ፣ ነፃነት እና መሰል ናቸው ።

                   ስር ነቀል ለውጥ  በኦሮሚያ እና  እንዲሁም በመላ ሐገሪቱ ለማምጣት  ገዥው ፓርቲ  ኢህአዴግ  ማስወገድ ነው ።  ኢህአዴግ  ወርዶ  ኢህአዴግ ስልጣን  ቢይዝ ፣ ምን ፋይዳ  አለው ።  ዋናው  ትልቁ ቁምነገር  ለውጥ  በተግባር  ፣ እንጂ  የኦሮሞ  ጠቅላይ ሚኒስቴር ነበሩ ፣ ፕሬዘዳንት  ነበሩ ፣ ከፈተኛ  ባለ ስልጣን  ብዙ አሉ ።  ኢህአዴግ  የኦሮሞ ህዝብ  አንድነቱን  በመጠንከር  እየ አየለ የመጣውን  የመብት  ጥያቄዎች  ችላ በማለት ። መንግሥት በመቀየር  በአስቸኳይ  ግዜ አዋጅ  ህዝቡን  በማንገላታት  በአለፈው  የተፈቱ  ጋዜጠኞች  12 መልሶ  በማሰር ፣  ከ 10,000 በላይ ታስረዋል ፣  300 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ባለሥልጣናት ታስረዋል ፣  በሺዎች የሚቆጠሩ  ተገለዋል፣  ይሄው  ዛሬም ቀጥሏል ።

               ይህ  አረመኔ መንግሥት, እንዴት  መንግሥት  ህዝቡን እንደ ጠላት በጥይት  የደበድባል ፣ ያሰቃያል ጠፍር በመንቀል ፣ ቶርች , ግርፋት ፣ ……..እስራት ፣ ግድያ ፣ 18 ዓመት ያልሆኑ ሴት ልጃገረዶችን በመያዝ  ለ 5 እና  ለ 7 እየተፈራረቁ  ለህልፈተ ሞት ፣ ለአእምሮ ህመም እና  መሰል  ችግሮች  ተዳርገዋል ። በኦሮሞ ህዝብ ላይ  ይህ ነው  የማያባል  የለንም ርህራሄ እዝነት በደል ችግር  ተፈፅሞበታል ። ይህ  ሁሉ  ምክንያቱ  የመብት  ጥያቄዎች  በኦሮሞ ህዝብ መነሳቱ  ነው ። እናም  አዲሱ  ጠቅላይ ሚኒስቴር  እውን  ለህዝብ  ጥያቄ  መልስ ይሰጣሉ ፣ የአስቸኳይ ግዜ አዋጁ  ያነሳሉ ፣ የታሰሩት  በሽብር ክስ  ፖለቲከኞች ፣ የመብት ተሞገቾች ፣ ጋዜጠኞች ፣ የሃይማኖት አባቶች እና መሪዎች ፣ ነጋዴዎች  እና  ወዘተ  መብታቸውን  እውነት  ሰለ ዲሞክራሲ  በመናገራቸው  ብቻ  የታሰሩ ። ይፈታሉን  ይህ አይመስለኝም  ምክንያቱም  ኢህአዴግ  ትክክለኛ ዲሞክራሲ  ከመጣ  ሰለ ሐገር  መበዝበዝ ፣ ሙስና ፣ የህዝቡን  ሃብት ለግል  በማዋል ፣ ግድያ ፣ እስራት ፣ የመብት  መጣስ  እና  መሰል  ብዙ  ችግሮችን  በመፈፀሙ  እስራት  እና  እስከ  ሞት  ድረስ እንደሚሆን  ነው ።  ሰለዚህ  አይሆንም  እራሱ  ራሱ  ያወጣውን መልሶ  እያሰረ  ነው ።

የነፃነት   ትግሉ  ይቀጥላል በአንድነት!

ነፃነት ለነፃነት ፈላጊው  ሕዝባችን!

______________________________________________________

The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of OromiaTimes.

*********

 We must eliminate the ruling party to bring change in our country.

Kemal Mamush

Stop speaking elicit the rights, the game is over. The Oromo people’s question is not whether the prime minister is elected from Oromo.  The prime minister cannot be answer. the questions of the oromo people’s is  freedom, freedom speaking and Ideas , respect rights, abusive for rights, land ownership, stop killing, arrested, tortured, give me my liberty and so on.

The radical change is the removel of the ruling party Tplf must leave. But the prime minister in a one up and down that means to exchange it is useless nathing to change. The people is to needed not theory practice.

The main major changes in action was in fact oromoon people’s questions by ingnorig. To make new prime minister and state of emergency, by this case several problems to happen in oromia region 12 journalist again to return imprisonment, above 10, 000 people arrested, above 300 working on government offices and human rights people arrested, above 1000 people’s too killed by Tplf soldier still continues today.

How to killing the government’s our people’s by bullet, under  18 years old  girls  rape victims  by 5 or 7 person by Tplf military , to dead,  mental case, and so on. Ist new prime minister to give up all this and stand this decree state of emergency, political, religious father’s or leader, journalist, trader’s, and the same case. They are arrested only for speaking truth about liberty peacefully democracy and fact to ask our rights. I do not think so.  Tplf never give up this really democracy. Because who make this problems, corruption, killing, arrested, to lose our country business to use personal ownership and so several questions. A lot of the ruling party authorities arrested and to charge by death penalty.

The struggles of freedom continues in unity.

Freedom for our souls  people’s!

______________________________________________________

The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of OromiaTimes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s