Taaju Usmaan: Duguuggaa sanyii ummaata orommoo

Duguuggaa sanyii ummaata orommoo

Taaju Usman

Akkuma baratame mootummaan nama nyaatan kun duguggaa sanyii ummata oromoo irraatti raawwataa jiru yeroo ammaa haala sodaachisaa fi yaaddesaa taeen ummata keenya fixaa jira.  

            Image result for moyale killings oromoDuguuggaan sanyii oromoo kan mootummaa abbaa irree ummata keenyaa badii malee agaazii itti erguun ficisiisaa akka jiruu fi akka qabeenya ummataa samuu fi shamarraan oromoo humnaan dirqisiisanii gudeeduu fi miidhaalee garagaraa irraan gahuun itti fufee jira.kanumaan walabatee duguuggaa sanyii oromoo kan may 10.2018 keessa godina Booranaa Aanaa mooyaleetti geggeeffameen lubbuun qaqqaaliin ilmaan oromoo yoo xiqqaate namoonni 14 ol waraana mootummaa wayyaanetiin kan ajjeefaman yammuu tau akkasum kan rasaasa waraana  mootummaa wayyaaneetiin  madaa`an ykn miidhaman namoota 18 ol akka tae midiyaaleen garagaraatin  gabaafamee jiru. 

               Mootummaan wayyaanee ABOykn WBO tu magaalaa mooyalee seene jechuudhaan sababa godhatee ummata nagaarratti lola  banuun hoteela keessatti gaffi tokko malee ummata nagaarratti dhukaasa bananiin lubbuu ummata keenyaa galaafatanii jiru.akkasuma  may 11.2018 duuggaa sanyii ummata keenyarraati raawwatameen namoonni sadi rasaasa wayyaaneetiin kan rukutaman yammuu ta`u kanneen kessaa tokko mucaa waggaa 9 li barataa kutaa 2 kan ture dhukaasa waraana mootummaa wayyaaneetiin itti dhukaeen rasaasa lamaan ajjeefamee jira

Mucaan waggaa 9 kan rasaasa lamaan ajjeefame kun badii tokko malee ajjeefamee yammuu ta`u abbaan mucaa kana reeffa mucaa isaa fudhatee gara keeniyaatti akka baqabte  midiyaalee garagaraatiif gabaase jira. Rakkoma akkanaatin walqabatee  ummanni oromoo 50.000 ol ta,an  biyya isaanii gadhiisuun gara keeniyaatti baqatanii jiru.

               Mootummaan wayyaanee ummata keenya xiqqaa,guddaa,daaimmaan osoo hin jedhin ummata keenya lafarraa halaakkaa jira.

               Akka Seera biyyatiitti  Keewwata 15 ffaa namni kamiiyyuu namummaa isaatin mirgaafi bilisummaa lubbuun jiraachuu fi nageenya qaamaa kan hin tuqamneefi hin mulqamne qaba. Garuu mootummaan wayyaanee akkuma fedhetti maanguddoota keenya, dubartoota.daaimmaan akka fedhii isaatti dhiigaa isaanii dhangalaasa,qaama isaanii miidhaa,barbaadu lubbuu isaanii ajjesaa hanga harraatti gahee jira.kanaaf seerri biyyaattii maqaaf malee hojirra olaa kan jiru seera biyyattii osoo hin taiin fedhii mootummaa wayyaaneeti.

                Nuti immoo ilmaan oromoo kan dhiigni isaanii dhangala’aa jiru cinaa dhaabachuuf dirqama sabummaafi namummaa nurra jiru bahuu qabna.

Qabsoon oromoo akka galma gahuuf nuti ilmaan oromoo qabsoo keenya finiinsinee itti fufuu qabna.

 

Bilisummaan ummata Oromoo maraaf!

Kan Qopheesse Taaju Usmaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s