Kemal Mamush: Waamicha ilmaan Oromoo hundaatiif

Waamicha ilmaan Oromoo hundaatiif

Kemal Mamush

Image result for moyale massacreDuguuggaan  sanyii Ummattaa Oromoo irratti deemama jirufi , waamicha tokkummaan furmaata hattataama fi ummata keenyaaf sagalee haatanu iyya iyyaa iyyaadabarsa waan barbaachisaa tahee hunduumaanu lammiiwwaan keenyaaf haa dhaabbanu.

Akkuma hundumtu keessaan beekkata yaadatama bara 1894 keessatti mootummaan abbaa irree Minilikii ,ahhhh , ni yaadatu miti waan Ummattaa keenya oromo irratti raawwatame, garaalafiin tokko malee, haala suukanneessaa fi hadhaawaa dhaan, Ummattaa keenya  kumakudhalama  (12,000) olii  tahaani  irratti harmaa fi harka irraa muranii, kana immoo ajjeesunii , maddesuuni namoota hedduu fixee jira.qabeenya isaanii fi horii isaanii irraa samee jira. Haaluma kanaan walqabatee ilmaani isaanii akka hin guddaane fi akka oromummaan hin  baalane , afaan Oromoo akka hin dubbane, aadaa fi seenaa isaanii akka dagatamutti fi lamata Oromoon mirga isaa akka hin gaafanne fi hin falamane, mootummaan Itoophiyaa darbanii hunduu kanuuman itti Fufaa jiru.

Akka  Amensty international, human rights watch (HRW) ,oromo support group (OSG)  uk, based human rights organisation. Has reported   1991 up to 2016 can be above fifty six thousand  56,000 olii ilmaan Oromoo akka ajjeefame  gabafame jira. Ummata nagahaa sababa gaffiilee mirgaa, meeqatamtu kan hin argamne reeffi isaanii bosona seene jiru.

Har’aas cimee kuno akka argiinuti  Ummattaa Oromoo mooyalee jirtani irrati Ummattaa nagaya karaa jiraniifi  hootela keessa warrota jiranii irratti dhuksa baanuni namoota 14 ajjeesunii fi namoota 18 olii tahaani  maddesuuni ummanni gara hospitaala Hawaasa akka geessanii gabafame jira. Ummanni Oromoo kumaatamatti heddu lakkaawwaman qe’ee isaanirraa gara Keeniyaatti baqatanii jiru.

Amma waanti  Ummattaa Oromoo irratti deemama jiru baayyee cimaa dhufee jira. Oromoonni  mataa  akka olii hin qabne fi  mirga ofiin ofii murteessu, Bilisummaa isaa akka hin arganne fi akkasumas qabsoo ummata Oromoo kan tahee dhigaa Ummattaa Oromoo kumaatamatti lakkaawwaman kana itti jigee fi Bilisummaa Ummattaa Oromootiif kan dhabatte fi akkasumas nageenyaa biyyaatti guutummaan guutuutti kan kabaachisu danda’u. dhabbaa Ummattaa Oromoo hundaa kan tahee   WBO keenya haacimsiinu garagaaruma keenya hadhiisanu  tokkummaan haa hirmaanu. Waayyaaneen yommiyu taanan rakkoo Ummattaa Oromoo hin furtu.

Yommiyu taanan waayyaaneen karaa dimokiraatawaa tahanii  ummata keenya irra hin butu waraanaan malee kana beekii dhumee. Ummanni biroo dhufee nu hin bilisommaasu , kan ummata Oromoo Bilisummaa goonfaachuuf Mirgaa haqaa keenya argachuuf waanti nu barbaachisu waraana.

Kanaaf adeemsa keenya sirreessuun garagaaruma nu jiddu jiru dhiphiisun tokkummaa dhaan gara furmaata, lammiiwwaan keenyaa  haa kanu. Falii bira hin jiruu, dhabbanii mirgaa ummata Oromootiif falamatuu kammiiyu dhibbaa tokko malee dirqama oromummaa isaatin dhabbaa tokko tahee humna gochuuf barbaachisaa dha.

Kunii yommuu hin taane  yeroo hunda hidhii xuxuu fi rakkoowwan hedduuf saxiilaaman itti Fufaa jira. kunooo Ajjeechaani fi rakkoowwan Ummattaa Oromoo yoo dhuguumani  isiiniti  dhagahame taanan  dhabbaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin hojjachuuf har’a irraa haa jalqabaa nu. Dadhabbiin keenya of keessa baasa, jabbiina keenya cimsiine, jaalalaa fi kabajaan waliigaltee tajaajila hawaasummaa kaayyoo bilisummaa jecha haa hojjanu.

Bilisummaan ummataa Oromootiif!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s