BBC: Ministirri dhimma alaa Ameerikaa haala adeemsa ce’uumsaarratti ni mari’atu

Ministirri dhimma alaa Ameerikaa haala adeemsa ce’uumsaarratti ni mari’atu

Ministira dhimma alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan Image copyright Getty Images

Ministirri dhimma alaa Ameerikaa Reeksi Tiilarsan waa’ee mormii waggootaaf gaggeefamaa jiruufi siyaasa biyyatti ilaalchisuun oggantoota Itoophiyaa waliin ni mari’atu jedhamee eegama.

Daawwannaan kun dhimmoota haala Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtuufi hariiroo biyyoota lamaan gidduu jirurratti mariyachuuf har’a Itoophiyaa daawwatu.

Mormii waggoota sadii oliif tureefi hojii gadi dhiisuu muummicha ministiraa Hayilrmaariyaam Dassaaleny waliin walqabatee yeroo Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessa jirtudha.

Akka ibsa Anga’oonni Ameerikaatti, Tillerson aanga’oota Itoophiyaa waliin waa’ee adeemsa ce’umsaafi mormii biyyattii keessatti taasifamaa jirurratti mariyatu. Turtii daawwannaa Itoophiyaa kanaanis, Tillerson gaggeeessitoota Gamtaa Afirikaa waliin dhimma walitti bu’insa Rippabilika Dimokiraatawa Koongoo, Sumaaliyaafi Sudaan Kibbaa irrattis ni dubbatu jedhamee eegama.

Akka anga’oonni US jedhanitti daawwannaan kun Ameerikan jijjiirama hawwataa ardiin Afirikaa galmeessisaa jirtu keessatti akka qooda qabaattu gargaara. Daawwannaa kanaan biyyoota duula farra shorokkeesssummaafi naannicha keessatti tasgabbiin akka jiraatu gargaaruu keessatti biyyoota waliin hariiroo qabaachuun barbaachisaadha jedhan Keeniyaa, Naayijeeriyaafi Jibutiille ni daawwatu.

Akka anga’oonni jedhanitti, walitti dhufeenyi kun ardii kanarratti dhiibbaa Chaayinaan dolaara biliyoona hedduu baasii gochuun hojii bu’uuraalee misoomaa keessatti qabaachaa jirtu morkachuuf.

Ardii Afirikaa daawwachuun Tillerson, daawwannaa aanga’waan Raashiyaa gita isaan jiran Sergay Lavrov torbeedhuma kana Angoolaa, Itoophiyaa, Mozaambikii, Namibiyaafi Zimbaabuwee daawwachuuf jiran waliin walirra bu’e.

Ministira dhimma alaa Ameerikaa Reeksi TiilarsanImage copyright Getty Images

BBC Afaan Oromoo irraa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s