Ibssa ABO: Hanga Sirni Wayyaanee Angoorra Jirutti Ajjeechaan Hordoftoota Amantii Adda Addaarra Geessifamu Akka Hin Dhaabbanne Yakki Waldayaatti Raawwatame Ragaa taha.

Hanga Sirni Wayyaanee Angoorra Jirutti Ajjeechaan Hordoftoota Amantii Adda Addaarra Geessifamu Akka Hin Dhaabbanne Yakki Waldayaatti Raawwatame Ragaa taha.

(Ibsa ABO)

(SBO/VOL – Amajjii 22, 2018)

Mootummaan Wayyaanee ajjeechaa fi balaa suukaneessaa Ummatoota Itoophiyaa amantaa adda addaa hordofan irraan gahu itti fufuu yakka Kaaba biyyattii Waldayaatti lammiilee ayyaana Cuuphaa kabajatuuf walitti qabaman irratti raawwateen mirkaneesseera. Sirnichi amantoota ayyaana Cuuphaa ayyaaneffatuudhaaf walitti qabaman “Sagalee Mormii dhageessistan” jechuun akkuma aadeffate humnoota hidhattootaa itti bobbaasuun dhukaasa banameen namoonni 20 ol ajjeefamanii kanneen kudhanootaan lakka’aman madaahaniiru.

Murni faashistii TPLF/EPRDF yeroo garagaraatti dhimma amantii keessa seenee siyaasa isaa ooffachuuf yaalii taasiseen balaa dhaqqabsiisaa turetti dabalee, ummatootni biyyatti akka aadaa, ilaalchaa fi amantaa isaaniitti Waaqa galateeffachuu fi kadhachuuf bakka argamanitti ifatti waraana itti duulchisee dhibbootaan ajjeesuu fi miidhaa ulfaataa irraan gahaa turuuf dhumaatiin Irreecha Hora Arsadiitti raawwatame yaadannoo dhiyoo ti. Lammiilee Oromoo miliyoona hedduu Waaqa isaanii galateeffachuu fi kadhachuuf Bishooftuu Hora Harsadeetti walitti qabaman goolessitoota isaa itti bobbaasee ajjeechaan raaw’ate suukanneessaa fi godaannisa yoomiyyuu hin irraanfatamne yoo tahu, gochaan kunis sirnichi aadaa fi amantii kamiif iyyuu kabajaa kan hin qabaanne tahuu mirkaneessa.

ABOn yakki ajjeechaa Waldayaatti hordoftoota amantii Kiristaanaa sirna kabajaa Cuuphaatiif walgahan irratti dalagame mirga bilisummaa amantii lammiileen qaban kan sarbee fi gochaa cubbamaa hundaan dura dhaabbatamuu qabu tahuu ibsaa, gocha kana gadi jabeessee balaaleffata. Ajjeechaa fi balaan dhaqqabe kun sirni Wayyaanee badii raawwataa turerraa baratee of sirreessuuf qophii akka hin taanee fi diinummaa amantoota hundaaf qabu caalaatti agarsiisa.

Diddaa Ummatootni biyyattii irratti gaggeessaa jiraniin addatti ammoo warraaqsa Xumura Gabrummaa Ummanni Oromoo finiinsaa jiruun kan dhiphate Wayyaaneen gama kaaniin duula humnoota Liyyuu Hayil Somaaleetiin Ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru daran babal’isuu irratti argama. Kun hundi sirnichi jeequmsa uumee ajjeechaa raawwatuun dhabama irraa of baraaree aangoo isaa dheereffatuuf murtii lafaa qabu jabeessuu hubachiisa.

Walumaagalatti, ajjeechaan lammiilee fayyaaleyyii irratti raawwatamu kun kan dhaabbatuu dandahu, mootummaan Wayyaanee/TPLF hundeen buqqifamee, sirni fedhii ummatootaa guutuu fi mootummaa ummatootaan filameen bakka buufame qofa tahuu ABOn hubachiisa. Kana dhugoomsuufis ummatootni Itoophiyaa keessa jiran hundi harka walqabatuun gartuu dhumaatii isaaniitiin jireenya ofii mijeeffataa jiru of irraa kaasuuf falmaa gaggeessaa jiran akka finiinsan ABOn dhaamsa dabarsa.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!
Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo
Amajjii 22 bara 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s