We Are Back Online / Marsaa Irra tti Deebineerra!

Beeksisa

Sabboontotni Oromoo deddeebisanii “marsaa kana irraa waa hedduu argachaa waan turreef maaloo nuuf haaromsaa” gaafiileen jedhan gidduu kana deddeebi’anii waan ka’aa turaniif http://www.oromiatimes.org akkuma kanaan duraa uummata keenya fi firoota uummata keenyaa tajaajiluuf jecha akka haaromsame isin beeksifnna!

OromiaTimes: Serving the Oromo nation in Oromia and Diaspora!

oromiatimes.jpg

Oromiaoromoo-and-oromia-2cropped-p1010036.jpgOromiaTimes

3 thoughts on “We Are Back Online / Marsaa Irra tti Deebineerra!

  1. Eyyeen dhugaa dubbachuuf marsaan kun waan baayyee oromummaa calaqqisiisu yeroo yeroodhaan keessaa argama.kunimmoo hammam tokko waa’eekeenya baruuf nugargaara saba biraallee akka jarri waa’ee ummata oromoo baran daran gargaaraa jira kanaaf online irratti nuufdeebihuu isaatiif hedduu tokko itti gammannee kanaaf hedduu galatoomaa namootni waan kana yeroo keessanii fi humna keessan irratti ifaaja gootan galanni keessan bilisummaa hatahuu

  2. Please statement of OLF on mass eviction and mass killings of the Oromo people by the Ethiopian Government. Go to everywhere to U.S.A. or America . Don’t Ethiopian Government forget it!!!

    Thank you!

  3. Please Oromoia People please forget it ! In Ethiopian Government . Please TO U.S.A or American peaceful demonstration you have say that !!! Please !! Oromo !!

Leave a Reply to Mohamed siraj Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s