TBOJ Caayaa ABO Jarmanii: Wamichaa wal- gahiif Maarii Jiraatootaaf Baqatootaa Oromoo Biyyaa Jaarmaani Jirataani Hundaaf.

Wamichaa wal- gahiif Maarii Jiraatootaaf Baqatootaa Oromoo Biyyaa Jaarmaani Jirataani Hundaaf.

Bildergebnis für tboj caayaa abo

Akkumaa beekamuu Qabsoon ABO, Qerroo fi Ummaanii keenyaa biyyaa keessaa gaaggeessaa jiru waan bayyee nama gamachusuu dha. Haa tahuu maalee yeroo ammaa kanaa daraaraaf giddiraan sabaa keenyarraa gahaa jiruu Kabbaaa Kibbaan, Bahaa Dhihaan daraan hamaatee deemaa jiraa.

Yeroo dhabnii ABO garaa keessaa fi Qeerroon biyyaa keessaa Haali otoo isaaf hin mijaatinis tahee Mijaawweef Mootumaa abbaa Irree TPLF duraa dhaabachuun, waal gudaa qabuun mirgaa abbaa biyyuumaa isaan kabachisuf tataafataaf Injifaannoo cululuuqaa galmeesisaa dinaa isaa ofirraa qolachaa jiruutti nuutti waarri allaaf diyaaspoorraan Oromoo, dhalaatootni Oromoo yeroo harkaa maraattee akka waan seenaan nama hin gaafanneetti qabsoo demsiffama jiruu irraa garagalee dhimmaa dhunfaa isaaf jireenyaa biyyaa lafaa kanaa irraatti waan haafnuu nuutti fakkatee ofi dhoksinnee yeroo dhimma dhunfaa keenyaaf jechaa olif gadi figaa oluu nuuti haa dhagahamuu ofis haa ilaaluu.
Biyyaa abbaa keenyaa keessatti beektootaaf haayyootaa keenyaa, Paartillee moormittotaa keenyaa kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obboo Baqqalaa Garbaafi Biqilaa Oromoo kan ol ademuu , kan booru biyyi keenyaa Oromiyaa irraa abdi guddaa qabdu, dargaggootaaf Shamarraan akkasumas abbottif haadhoolii keenyaa iddoo Salphinaa fi dhiphinnaa kan tahee manaa hidhaa Waayyaannootaati dararamaa jiraanitti ,yeroo ofi keenyaa hiribaa nagaa qabuu raafaa buuluu gaati isaan biyyaa keenyaa Oromiyyaaf basaa jiraan mee nutti haa yaadatamuu mee.

Tokkumaa dhabuu,Fafacaa’uu,Iccitti eguu dhisuu, wal ijaaruu dhabuu, Waligaltee maalee qofaa qofaan socho’uu, wal hammachuufi dinaaf dabarsinee wal lachuun keenyaarraa kan ka’ee qabeenyaaf dachee biyyaa keenyaa haalagaaf dinni akka fooni hirachuun Kabbaa kibbaa, Bahaa dhihaa qoodaachuun sabaa keenyaa hirbataa biyyeef kanneen lubbuun jiraan garaa to’annoo isaani isaa haadha’aatti guurun halkaanf guyyaa waan dararaa jiraanif nuutis kun nuutti dhagahamuun waan darbee dhisnnee otoo yeroo itti hin laatni maariin waan nuu barbaachisuuf gamanumaan wamichaa walif dabarsuun yeroon ammaa.

Jabbinaa duraan jiruu akkumaa jirutti tahee, hanqinaa duraa qabnuu kan nuuti furmataatti gochuu dandeenyuu dhabaa ABO guyyaa tokko dadhabee dhebodhee hin jedhiin fi Qeerroowwaan sodaa tokko maalee waarranaa abbaa Irree TPLF fulduraa dhabaachuun, halkaanif guyyaa Luubbuu isaan deebitee hin argamnee waarreeguun, nuuttin abbaa biyyaa nuu goonfaachisuu waarreegamaa baasaa jiraanif tumsaa wal irraa hin citnee gochuun akkataa barbachisumaa isaati nuutis gahee keenyaa baahuuf deegeersaa gochuun Onnaachisuu qabnaa.
Hundaa caalaa Waarraannii keenyaa meshaa barbachisoo hidhaachuu haala dandahuun gamaa keenyaa dirqaamaa nuraa jiruu bekkuun barbachisaa dha.

Qaawwaa karaa tooraa social media dhaan Ololotaa jiraan sirnaa haqaa qabessaa taheen cuufaachuu,suphaachuuf deegaarsaa media keenyaa haqaa oromo fi qabsoo Oromo dhugaan tahee irratti kan hojettaanif gargarsaa gochuun akkataa inni cimee itti deemuu danda’uu tumsuu. Yoo falaa hatatama barbaadee qofatuu afaan bineensaa baanatee nuu nyaachaa jiruuf nuu nyaachuuf deemuu jalaa nuu baasaa.

Itti dabalataan baqaatotaa Oromoo biyyaa addaa addaa keessaa jiraaniif ( kessumaa Afarikaa) fi kaneen biyyaa kana jiraan rakkolee isaan qabanii toftaa itti humnaa waalii tahuun furmataa itti keeninuu dha.

Haala kana ilaalichisuun Lammileen Oromoo biyyaa Jaarmani jiruu, hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi ummati Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda keessaan bahaa jirtaan, walumaa gala sab-boontoti Oromoo kayyoo hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irratti  cichuun  mirga abbaa biyyummaa Oromoof falmaa jirtaan qodaa akka irraa fudhataan afferamtanituu.

 

Ummanii Oromoo ardiilee adda adda keessa jirtaan ,fagenyaa irraa kan ka´ee qoodaa irraa fudhaachuu kan hin dandeenyee fi ijoo furmataa qabsoo jeettanii yaadaa keessaan keessaa kan bulee karaa toraa email keenyaan nuqunamuu ni dandeessuu.

Waalumaa galaatii hawasinii Oromoo biyyaa jarmaaniif Olaa jarmaan jirtaan, Miseensonii TBOJ, Gamtaan Oromoo Frankfurt, München, Berlin ,Düsseldorf fi kaneen biroof qabsoon sabaa bal’aa Oromoo kan degartaaniif jalallaa irraa qabdaan guyyaa 22/10/2017 Afferamtanituu.
Teesson: Jugendherberge Frankfurt Haus der Jugend

Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt am Main.

Guyyaa: 22.10.2017

Sa’atin: 11:00-19:00

TBOJ caayyaa ABO Jarmaani.
tboj1973@gmail.com
tboj.uosg@gmail.com

Injifanon Uummataa Oromoof.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s