​Maaluma Eegu Maseena Irraa?

​Maaluma Eegu Maseena Irraa?

(Via Dr. Tsegaye Ararsa’s Facebook page)

Dhalee ilmoo horachuuf

Rabbitu Isa maseense duraa

Haa badu Sanyiin isaa

Baasaati warra qalutti gurguraa
Hin agarre bu’aa maseenaa

Yoo miidhaaf jiraate malee

Hin dabalu hin dabalsiisuu

Har’dhas tokkuma akkuma kalee
Foon dirraa qofa tuulee

Nu mul’ata fageenya irraa

Kuni. Nuuf hin qabaanne bu’aa

Lakki kaa gurgureeti jijjiirraa
Yoo gabaan bituu didde

Qaleetiin fira soorraa

Keenya sila ni maseenee

Kan ormaa barbaachaa joorraa
Baasanii darbuu maleekaa

Maseena tiksuun maaliifii

Wanti maseenni jibbameef

Bu’aa hin qabu kanaafii
Boruu durrobee dhala jennee

Abdiidhaan eegaa turree

Erga maseena ta’uu barree

Nutis abdii keenya irraa murree
Amma isaaf wanti furmaata ta’aa

Manumaa baasanii darbuudhaa

Alatti hidhanii bulchanii

Xunuraaf.bultii isaa arguudhaa
Qorichaas nyaachisa jennaan

Nyaachifne qoricha itti binnee

fudhachuu dide nalee

Nu waan።jedhame maraa finnee
Kan Rabbi jallisee uumee

Qorichi nyaate hin qajeelchuu

Koosii gubbaa xurii guuree

Tiisifni damma hin dammeessuu.
~UWH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s