VOA: Mormiin Gabaa Lagachuu Oromiyaa Keessatti Itti Fufee Jira

Mormiin Gabaa Lagachuu Oromiyaa Keessatti Itti Fufee Jira


  • Tujube Hora

Faayilii - Mormii gabaa lagachuu,Oromiyaa, Adoolessa Bara 2017

Faayilii – Mormii gabaa lagachuu,Oromiyaa, Adoolessa Bara 2017

 

Oromiyaa keessatti tilmaama galii guyyaa fi gibirri nutti heddummaate jechuun mormiin geggeesamuu erga jalqabee guyyoota lakkoofsisee jira. Akkuma Kanaan godinaalee Oromiyaa hedduu magaalaalee adda addaa kan akka Dambi Dolloo, Gimbii, Amboo, Shaashamannee, Haromayaa fi kanneen biro keessatti har’a mormiin gabaa lagachuu geggeessamaa jiraachuu jiraattonni nuu ibsanii jiran.

Mormiin guyyaa har’aa waa’ee gibiraa qofa utuu hin taane hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman, lafti Oromiyaa naannoo Somaleetti cituun haa dhaabatu kan jedhu keessatti argama.

Mootummaan tilmaamni galii guyyaa kun dogoggora qabaachuu isaa sirreessuufis hojjetaa kan jiru ta’uu beeksisee jira.

Kun kan beeksisame muummichi ministeeraa Haayilamaariyaam Dassaaleny hawaasa daldlaa wal ga’iif waamanii haasaa xumura torban darbe dhageessisan irratti ture.

Mormii kana ilaalchisuun jiraattota godinaalee fi magaalaalee Oromiyaa addaa addaa keessaa hanga tokko haasofsiisnee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s