Osman Abdulatif: Ayii… Lammaa Magarsaa

Ayii…Lammaa Magarsaa
“Lafa teenyaa nu-kaasaa

Biyya teenyaa nu-baasaa

Hiyyeessa keenya sobuun

Horiin nurraa corame

Qabeenya keenya saamuuf

Shirri nurratti qorame

Yeroon isaa kuttee 

Amma isinitti dunna

Mala duraan dhahattan

Isin harkatti kunna”
Jattee…hoggaa dubbattu

Dhugaaf jettaan sahe

Yaada akkasii kaasuuf

Gammachuunin cahe

Waadaa keessan eegaa

Hojitti wal-babaafnee

Bilisummaa jettan fiduuf

Miiraan wal-kakaafnee
Edaa nu sobuufii isin

Waadaa kan galtaniif

Siyaasaa miccirtanii

Balaa biraa dhaltaniif

Hawaasa jireenyaan

Kufee lafa bu’ee jiru

Gibira ol kaaftaniin 

Kan bakka ciisutti diru

Lafa teenya murtanii

Soomaleef laachaa

Kabajaa walii qabnuun

Qabeenya horachaa
“Isiif hojjanna nuti

Abdiin keenya isini

Akka dur hin jirru

Gooftaan keenya isini”
Jechuun..

Lafa nurraa saamamteef

Humaatuu hin dubbanne

Rakkoon keenya hudhee

Isin quuqee hin gubanne

Maal bu’aa qaba ree

Mala walii barree

Shira isin dhoysitan

Osoo hin turin garree

Faradduun akka keessanii

Hamma afaan cufuu

Ammaas qabsoo ni kaafna

Hamma dhugaan dhufuu
Hag 14/2017 :  Osman Abdulatif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s