Korri Gamtaa Miseensota ABO kutaalee Awurooppaa milkiin xumurame

Korri Gamtaa Miseensota ABO kutaalee Awurooppaa milkiin xumurame

Koree Qindeessituu Kora Gamtaa irraa

https://i1.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2016/09/OLF_flag.jpgKora gamtaa miseensota ABO kutaalee Awurooppaa gaafa Hagayya 4-5,2017 biyya Netherlands, magaalaa The Hague keessatti geggeeffame haala gaarii fi milkiin xumuramee jira.

Korri kunis eebba manguddoo fi faaruu alaabaa ABO tiin eegalame. Akkasumas jaallan qabsoo irratti wareegamaniif daqiiqaa tokkoof yaadannoon ta’ee jira.

Korrii kun guyyaa lanaaf kan geggeeffame yammuu ta’u, Gaafa Hagayya 4, 2017 kora miseensota tu geggeeffame. Kora kana irratti gabaasaa kutaalee ABO hundaa irraa erga dhaggeeffatamee booda I/A HD ABO, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo karaa bilbila haala qabsoon Oromoo yeroo ammaa keessaa jiru ibsaniiru. Gaaffii fi deebiinis geggeeffameera.

Gaafa Hagayyaa 5, 2017 walgahii hawaasaatu geggeeffame. Walgahii hawaasaa kanarrattis I/A HD ABO ibsa wal fakkaata ummataa kennaniiru. Gaaffii fi deebiinis geggeeffame jira. Walgahii kanarratti MGS ABO, Jaal Aster Gammadaa haala Jaarmayaa keenya biyya alaa jirurratti ummata waliin maree bal’aa taasisaniiru. MGS, Jaal Shorroo Gammachuu kora kana irratti argamuu dhan waa’ee kora sabaa irratti miseensota mariisisaniiru.

Itti aansuu dhan mareen ummataa geggeeffame haala ummatni biyyaa ambaa qabsoo Bilisummaa deeggaruu fi bira dhaabbachuu dandahu irratti maree bal’aan ta’eera. Dhuma irratti ummatni tinnisa WBOf gochuu dhan korrii milkiin xumurame.

Itti aansuu dhan galgala aadaa ta’e irratti artistootni Oromoo bebbeekamoon kan akka Elemoo Alii, Ilfinash Qannoo, Hirphaa Gaanfuree, Daangaa H/Yesus, Tottoobaa Taaddasaa, Mubarak Jaalataa fi Zenaba Mohammad ummata gidduuttu argamuu dhan bashannansiidaniiru.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s