Maal ta’a otoodhuma …

Leta Kenei Aga irraa
Maal ta’a otuudhuma

Duuti ofiif du’a ta’ee 

Hayyuufi beekaan Oromoo

Waggaa kuma shan ga’ee..

Maal ta’a otuudhuma

Duuti ofiin of awwaalee

Umuriin lammii kootii

Kumaafi kitila caalee..

Silaa #Eda’oon hin du’u

Eda’oo ilmi #Boruu

Dhalootatti seenaa himuuf

Nuffii malee inni jooru!

Hundinuu gaddaa jirra

Gadda kan daangaa hin qabne

Muuziyeemii seenaa dhugaa

Du’aan of biraa dhabne!

– –

Jiraattootni magaalaa Finfinnee bor ganama sa’a 12tti buufata xiyyaaraa Booleetti argamuudhaan reeffa hayyuu keenya Eda’oo Boruuf simannaa goonee gara bakka awwaalchaatti haa geggeessinu!

Hayyuu keenyaaf kabaja qabnu agarsiisuu qabna!