​Gaggeessaa hayyuu oromoo obbo Edao Boru ilaalchisee gargaarsa gaafachuu (Requesting contribution)

Gaggeessaa hayyuu oromoo obbo Edao Boru ilaalchisee gargaarsa gaafachuu (Requesting contribution)

===================================

Via obbo Worku Bedada (FB)

Gaggeessaa hayyuu oromoo obbo Edao Boru 

Hayyuu seenaa ummata oromoo fi Itiyoophiya kan turaan obbo Edao Boru  Adoolessa 18, 2017, hospitaala “Fort Sanders Regional Medical Center ” keessatti osoo waldhaanamaa jiranii boqachuun isaani ni beekama. Erga guyyaa saniitii maatin, firoottan, hiriyoonni, akkasumas ummanni oromoo fi kan biroos gaddi guddaan itti dhagayamee jira. Obbo Edao Boru hayyuu seenaa qofa osoo hin ta’in mirgaa ummata oromoo fi saba Itiyophiyaa keessa jiran hundaaf haqaan kan qabsaawaa turani dha. Yaa ta’u malee obbo Edao Boru sochii ummata oromoo kana keessatti ganaa gummaacha guddaa gochuuf hayyuu sochii taasisaa  jiran ture. Hayyuu oromoo kana dhabuun ummata oromoo hundaatti gadda guddaa ta’ee jira. 
Sirni gaggeessa hayyuu kanaa kabaajaan akka raawwatamuu fi eddoon awwaalcha  biyyaa dhaloota isaani Oromiyaa  keessatti bakka maatii fi firrii isaani jiranitti akka ta’u biyya alaa fi biyyaa keessatti koreen akka utubamu godhamee jira.  Haaluma Kanaan biyya Ameerikaa (USA) keessatti koree akka armaan gadii kanatti utubamtee hojjiin eegalamee jira. Hojiin gurguddoo koree kanaa: 
1. Sirna gaggessaa USA kessatti qindeessuu.

2. Gara biyyaatti (Oromiyaatti) akka ergamuu haala mijeessuu 

3. Baasii hojii kanaaf ta’u ummataa fi jarmiyaalee irraa haala qinda’een argamisisuu fi bifaa kabajaa qabuun akka gaggeeffamu gochuu ta’a. Haaluma kanaan ’akkaawunitii’ (bank account) banamee jira. 

============================ 

c/of account Tsige Bedada . 

Bank of America 

Account Number: 466000533205 

ABA ROUTING NUMER: 011000138 

 Boston, Massachusetts 

============================

Hubachiisa Receipt ittiin bankii galchitan suuraa kaasaati Aadde Tsige Badada tti adaraa ergaa.

 

Miseensota koree (Main Committee members): 
1. Obbo Tolcha Wagi DC, (USA) (240)5657918 

2. Obbo Moti Marga California, (USA)  (408)6037413 

3. Obbo Worku Bedada Seattle, (USA): (206)4228333 

4. Aadde Warke Bulto Atlanta, (USA): (678)9143416 

5. Aadde Tsige Badhadha Boston, (USA): (617)3601219 

6. Obbo Tesfaye Kena Atlanta, (USA): (404)5524307 

7. Obbo Biqilla Detti Minnesota, (USA) (612)7019834 

8. Dr. Asefa Jalata Tennessee,  (USA): (865) 356 8429 

9. Obbo Tesso Nemera California,  (USA): (916)2831325 
Koreen tun gumaacha qophii kanaaf ta’u qindeessu dhaaf biyyoota adda addaa irraa namoonni ramadamanii jiru. 

  

1. Obbo Kitaba Megersa (Canada): 

416-706-2640

2. Obbo Sileshi    (Norway):  

 4795188081

3.  Dr. Techane Bosona (Sweden): +46737823554 

4.  Dr. Getahun Baro (Sweden): +46723947723 

5. Obbo Chalchisa Wami (Denmark): +4526199249 

6. Aadde Angatu Balcha (UK): +447402388675 

7. Obbo Geresu Tufa (Netherland)+31685490174 

8. Obbo Tesfaye Baye (Australia): +61403470280 
Haaluma Kanaan namoonni USA ala jirtan fi gumaachaa gochuu dandeessan akka namota kanneen  qunnamtan kabajaan isin beeksifna. 
Koree qindeessituu gaggeessaa hayyuu oromoo obbo Edao Boru 

Adoolessa 21, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s