Henok Gebissa: Siyyaasa Lammaa Magarssaa

***SIYAASA LAMMAA MAGARSAA***

Henok Gebissa

Siyaasa President Lammaa Magarsaa xiyyeeffanaadhaan ilaaluun barbaachisaadha. Qabxiilee waliigalaa armaan gadii yaada ka’umsaa ta’uu ni malu jedheen yaada:
Pireezidaantiin kun haasawa miira Oromummaa of-keessa qabu dubbata. Hooggansa charismatic ta’e gadi dhaabuu waan fedhu fakkaata. Gaaffii uummataatiif gurra waan ergisu fakkaata. Haata’u malee siyaasi Lammaa Magarsaa uummata Oromoo maal fayyada isa jedhuuf dhiimmootni gadii kun sirnaan hibatamuu qabu.
1. Lammaa Magarsaa OPDO dha. OPDOn ammoo rakkoo bu’uuraa (birth defect) qaba. OPDO n kan hundaa’e dantaa TPLF uummata Oromoo irraa argatu raawwachuuf kan ijaarame ta’uu ni beekama. In agency law, we call this principal-agent relationship. OPDOn wakkiila (agent) TPLF wayita ta’uu, uummatni Oromoo ammoo consumer/customer dha. OPDO as an agent is built to facilitate authoritarian political relationship between TPLF and Oromoo. 
Challenge 1: CAN LAMMAA MAGARSAA CHANGE OPDO’s STATUS FROM “AGENT” TO “PRINCIPAL” AND EMPOWER THE OROMO TO TAKE A LEADING ROLE IN THE COUNTRY?  God knows!!!!
2. Osoo Muktaar Kadir prezidaantii ta’ee itti fufeera ta’ee, wayyaneen kufuu ni danda’a ture. Kana jechuun, Muktar Kadir is TOO DUMB to help TPLF survive #OromoProtests in the past few months. 
Lammaa Magarsaa erga aangootti dhufee miiraa Oromoo waan tuqu haasa’uudhaan Sirni Wayyaanee akka itti fufu godhe. LAMMAA MAGARSAA’s ASCENDANCE TO POWER  LITERALLY SAVED TPLF. HE WILL CONTINUE TO SAVE TPLF. That’s really bad!!
Challenge #2: CAN LAMMAA OPENLY ACKNOWLEDGE THAT TPLF RULING SYSTEM  IS AUTHORITARIAN AND TOO ROTTEN TO THE CORE TO CONTINUE TO GOVERN ETHIOPIA?
3. Oromo political leaders are suffering in jail under Lammaa’s presidency. Bekele Garba and Prof. Merera Gudina are prime examples. They are suffering for being Oromo and peacefully challenging TPLF’s brutal governance system. 
Challenge #3: Can Lammaa  believe that these political prisoners and other countless Oromo political prisoners should be released and join the society?
Challenge #4: can Lammaa believe and work towards inviting exiled Oromo political parties to comeback home and join hands in restructuring a comprehensive and fair political system that serves all people in the country? 
I don’t personally believe President Lammaa meets these challenges. In the absence of this, His presidency and politics will remain DANGEROUS! YAA OROMOO, BEWARE!!!!
Nagayaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s