DIINQA OROMOO: Obbo Ida’oo Boruu Mana kitaabaa guddicha uummanni Oromoo har’a of gidduudhaa du’aan dhabeera. Obbo Ida’oo Boruu guyyaa har’aa Adoolessa, 18 bara 2017 du’aan addunyaa kanarraa godaananiiru.

Obbo Ida’oo Boruu guyyaa har’aa Adoolessa, 18 bara 2017 du’aan addunyaa kanarraa godaananiiru. Maatiisaa, jaallaawwan qabsoo hadhaa’aa qabsoo wali…
http://anbeekan.com/diinqa-oromoo-obbo-idaoo-boruu-mana-kitaabaa-guddicha-uummanni-oromoo-hara-of-gidduudhaa-duaan-dhabeera-obbo-idaoo-boruu-guyyaa-haraa-adoolessa-18-bara/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s