Obbo Ida’oo Boruu guyyaa har’aa Adoolessa, 18 bara 2017 du’aan addunyaa kanarraa godaananiiru. Maatiisaa, jaallaawwan qabsoo hadhaa’aa qabsoo wali…
http://anbeekan.com/diinqa-oromoo-obbo-idaoo-boruu-mana-kitaabaa-guddicha-uummanni-oromoo-hara-of-gidduudhaa-duaan-dhabeera-obbo-idaoo-boruu-guyyaa-haraa-adoolessa-18-bara/