Kora Gamtaa Kutaalee ABO Awurooppaa 2017: Walgahii miseensotaa (04.08.); Walgahii Hawaasaa fi Galgala Aadaa (05.08.) @ The Hague, the Netherlands