Via Dr Tsegaye Ararssa: Finfinnee fi magaalota Oromiyaa maqaansaani Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame

Dr Tsegaye Ararssa irraan.

Ergaa Biyyarraa Madde

===================

Finfinnee fi magaalota Oromiyaa maqaansaani Afaan Oromoo Irra Gara Afaan Habashaatti Jijjiirame 130

tahan kunooti. Waliif Dabarsa.

““`~~~~““~~~~““`~~~~`♡

1. FINFINNEE – Addis Ababa

2. AGAMSA – Markaatoo

3. BADDAA EJERSAA – Ras Kaasaa Sefer

4. BAAROO KORMAA – Xuqur Anbassaa

5. BIRBIRSA GOOROO – Piassa

6. Caffee Araaraa -sidist kiiloo

7. CAFFEE aannanii – Meksiikoo

8. CALCALLI – Saar-bet

9. DAALATTII – 4-kiiloo

10. DILDILA ADURREE – Inxooxxoo

11. GARBII – Senga-taraa

12. GOLBOO – Ceerqoos

13. GULALLEE BADHAASOO – Qeeraa

14. HURUFA BOOMBII – Jaan-Meedaa

15. QARSAA – Kaasaanchis

16. ADOOLAA – Kibre-Mengist

17. BULEE HORAA – Hagere Maariyaam

18. EJEREE – Addisaalem

19. ROOBAA – Nifaas Silk

20. ADAAMAA – Naaziret

21. CIROO – Asebe Teferi

22. BISHOOFTUU – Debre zeeyit

23. BOTEE-Maqii

24. BAATUU-Ziwaay

25. Amboo-Hagerehiwoot

26. Sabbataa-Alamganaa

27. Hoolotaa-Gannat

28. Walisoo-Gihoon

29. Tulluu eegduu-Menagesha

30. Haroo sabbuu-Alem teferi

31. Roobee-Goobbaa

32. Lammii-Lamii

33. Birbirsa-Georgis Church

34. Dhekkaa-Yeka

35. Dhooqa booraa-22 mazoria

36. Doobbii-Qacanee

37. Laga harree-Laga haar

39. Dabbassoo-mashalookiyaa

40. Haroomaayyaa-Alemaya

41. Bakkanniisaa-Mekanisa

42. Bookee-Bethel

43. Qarree Gowwaa- Gohatsion

44. Haxaa`ii- Axaayyee

45. Abbaa Guuguu- Aarbaa guuguu

46. Dirree Dho`aa- Dire dawa

47. Karaa Maraa- Kaarra Maarraa

48. Sa`a Gurree- Saaguree

49. Naqaadallaa- Maqdela

50. Melka jaldu- Melka Jebdu

51. Naqqamtee- Lekemte

52. Karaa Qoree-Karaa Qorree

53. Illuu Abbaa Booraa-illuubaaboor

54. Oboraa-Waabaraa

55. Dhedheertuu-Dertu

56. Yaa`a bal`oo-Yabello

57. Qolan Koomii-Welenkomi

58. Hara Dambal-Zway

59. Cuqqaalaa-Ziqualla

60. Mataaharaa-Metehara

61. Arsii-Aruusii

62. Bishaan Diimaa-Bisdiimoo

63. Goobaa-Gobbaa

64. Qoqaa-Koqa

65. Mandayyoo-Fasil Awuraja

66. Bishaan Dhinsaa-Yilman Dinsa

67. Haqaaqi-Akaki

68. Irreensaa-Gudeellaa

69. Shaamboo-Shaambuu

70. Ilaalibalaa-Lalibela

71. Fincaa`aa-Finca

72. Abboomsaa-Tinsa`e birihan

73. Hora-Filwuha

74. Hawaas-Awash

75. Qaalluu-Kality

76. Laga Qamalee-H/Giorgis Dildiy

77. Wal-arga-Wellega

78. Tulluu Daalattii-Tiliku Betemengis

79. Addababa`ii-Adebabay

80. Qilee-Asko

81. Suluula Garbii- T/Haimanot

82. Awwaaroo-Aware

83. Adaamii-Rufael

84. Sheik Hojole/Didiimtuu-Shego

85. Waddeessa-Chercher Godana

86. Tulluu Ejersaa-Hanna Mariam

87. Lumee-St- Joseph

88. Labuu-Siga meda/Tatek

89. Laaftoo Tumtuu-Buna Board

90. Tulluu Dheertuu-GofaBetemengist

91.Tulluu Heexoo-Buufata Poolisii Jahaffaa

92. Laalii-Intoto Mariam

93. Burqaa Ejersaa-Faransay Imbassy

94. Caffee Muudaa-Lideta

95. Dhakaa Araaraa-sherathon & Hilton area

96. Dolloo Buddeenaa-Gotera,Wello sefer & Beklobet

97. Dhummuugaa-Ginfille

98. Fiichee-Xalian mishig

99. Golbaa-Addis ketema

100. Hadaa-Tele,Garaj,Cerkos Betekiristan

101. Harawa-kaca Fabirika

102. Harbuu-Gurd Shola

103. Harbuu Irreessaa-Ras Hailu Sefer

104. Hulluuqa Kormaa-Istifanos

105. Jaajaa-Bihere Tsige

106. karaa Qorxii-Belay zeleke Qilxu straight

107. Burqaa Qorichaa-i Michael,Around Kebena river

108. Hurufa Raaree-Around Bus Station

109. Keelloo Masqalaa-Around 4-Kilo Campus &

Betekiristan area

110. Riqicha Alloo-Engliz & Russia Embassy

111. Caancoo/Arsii-Debre Selam

112. Bulikaa-Bulga

113. Collee-Debre Sina

114. Dheedheeraa-Dadar

114. Erar-Yarar

115. Gaara sibiiluu-Minilik Gibbii

116. Hankoober-Ankober

117. Goodaa Boombii-Tatek Defer

118. Bubbee-Yirga Dejen

119. Ganda Aliyyuu-Gandaliyyuu

120. Haadha Adii-Adaadii

121. Walda`a-Woldiya

122. Madaaroo-Ayertena

123. Kuukkuu-Hagere Marian

124. Jajjuu-Yejjuu

124. Tulluu Diimtuu-Bahita Gebriel

125. Tulluu Maraa- Tulluu Amaaraa

126. Wacaalii-Wucaalee

127. Waabee Shabal-Waabee Shebele

128. Malkaa Abbooshee-Baambiis

129. Mandooyyee/Baalee-Faasiil

130. Xarroo-Atana Tera

Firomsa Sabaa

# OromoRevolution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s