Abinet G. Abdisa: Miidhaa Itiyoophiyaa keessa tti Mootummaan saba Bicuu Tigree TPLF – EPRDF Uummata Oromoo irra gayaa jiru

Miidhaa Itiyoophiyaa keessa tti Mootummaan saba Bicuu Tigree TPLF – EPRDF Uummata Oromoo irra gayaa jiru

Abinet Guddisa Abdisa

Impaayari itoophiyaa kan rasaasa shiftoota habashaatiin hundawe guyyaa guyyaatti ummata oromoo irra miidhaa fidaa jirra.lafti magariisni oromiyaa fi qabenya umamaa ishee badhaatuu ykn sooretti ummamaa tan albuuda, bosonafi kkf. Akkasumas badhaatuu bayyina beeladaa, qimamaafi gosa midhaanii bayyee Oomishuun bara 130 akka minilik 2ffaa boojiyamtuuf sababa tahe achi irraa eegalee ummaatni oromoo irraa gahaa jiruu fi haala rakkisaa hamma tokko.

1. Oromoon duguuggaa sanyii jala jirti oromiyaan garbummaaTPLF / Bilisa baaftuu ummata tigraay /tan angoo paartilee xurunbaa EPRDF hundaa guutuuttii dhunfattee jirti.kana ifa godhuudhaf akka namuu mootummaa waranaa tahuufi biyyaa sana eenyuu akka bulchaa jiru. akka hubatan hamma tokko ibsuudhaf  

A. Samora Yunis ( tigree) ministeera ittisaa

B. Seare Mekonen (tigree) Daayretara loojistikii fi barnoota

C. Yohanes Gebre meskel (tigree)

D. Gebre Adehanona ( tigree) Daayrektara odeefannoofi intelijansii 

E. Tele birhan walda Aregay (tigree)Daarektara INSA 

F. Gebre medihin fekadu (tigree) Daarektara agaazii. 

Kanaa Oli kana caala yeroo fincilli didaa gabrummaa guutuu oromiyaa keessaatti gageefamaa ture san oromoo kumaatamaatu ajjeefame, kumaatamaatuu madaawee , barattoni oromoo harka duuwaa karaa nagaatin gaffii hedduu dhiheesan , gaafile kaasan keessaa:-

A. maastar pilaanin finfinnee haa dhaabbatu

B. nuti bilisummaa fi haqa mirgaa barbaadna

C. hidhamtootni oromoo hundi haa hiikkaman 

D. lafa oromiyaa saamuun haa dhaabbatuu fi gaafilee biraatis. Duguuggaan sanyii ummata oromoo irratti deemaa jiruu dhaabilee mirgaa namoomaa kan akka aministi internationaal ( 2014) HRW, VOA, Aljazeeraa fi kan biraatis hedduu dha. 

1. ummatni oromoo jeeqamee gaffii waan takka dubbachuu sodaatee danqaramee hafe.

2. paartileen mormitootaa kan bilisummaa mirga saba kana irratti seeraan galmayanuu dubbatuu hin dandayan. Biloogaroota zooni 9, kongirasii oromoo fi hoggantooni OPC fi akkasumas miseensotni isaanii hidhamaniiru. Gaasixeesitoonii haala gariin dhiheesaniru. Gaasixeesitoonii oromoo kan dhunfaa impaayara itoophiyaa keessa tokkoyyuu hin jiru. 

3. Qoodinsi angoo kan seera irrati hundaa’ee miti. 

          Dhugaa laluu dhaaf 

A. ministeeri dhimma federaalaa Abbay tsahayyee tigree dha. 

B. naashinaal intelijensii / intelijensii biyyoolessaa grtachew Asfaw tigreedha. 

C. itti gaafamaan poolisii federaalaa Aregaash beeyen tigreedha. 

D. ministee ittisaa samora yenus tigreedha. 

E. muumich misteeraa duraanii malles zeenawii tigreedha. 

Malaamaltummaan hamaan sadarkaa gubbaa hanga jalaatti biyyaa sana keessa jiru baankin addunyaatiin beekkamati mirkanaawee jira. 

4. diinagdee isaanii alaa fi keessattis Cimsuudhaaf qabeenya oromiyaa biliyoona 83,710, 117,000 irratti dhangalaasanii dinagdee biyyaattii dhufachuudhaan kaampaanii EFFORT Jedhamuu ( kaampaani TPLF hedduu) kanneen kaampaani TPLF tahuun beekamaan 20 ol hundeesaniru.

5. Rakkoon biraa kan oromiyaa jeeqaa jiru mastar pilanni qindaawaa naannoo oromiyaa finfinneeti. Dokmantiin isaanii carraa qotee bultoota oromoo kan lafa qonnaa isaanii irraa buqqa’anii kara beenyas tahee bu’aa waan takka hin ibsuu kun duguuggaa sanyiiti jedhama.ummatni kun essa jiraatuuf deema? Galii maaliitiin ? Jiruun isaanii kan fulduraa maal fakkataata? Waan tokko wantii ibsame hin jiru. Sababni isaatis jecha yeroo tokko mallas zeenawiin jedhe.  

” Saba guddaa saba xiqqaatti jijjiruun nidandayama” kana jechuun qama maastar pilaanii kanaani. Garuu jechii sirrii maastarii ajjeechaati. 

6. mootummaan TPLF ‘n hogganamu barattota oromoo akka miseensa Xurunbaa OPDO tahaniif rakkisa, barattota oromoo kan eega ebifaman bakka barbaadanitti carraa hojjii argataniif unkaa miseensummaa guuchisiisun , namni miseensummaa isaanii kana dide tokko carraa hojii argachuu hin qabu. Hedduu rakkisu, carraan isaan qaban dhagaa cabsanii (falaxani) jiraachuu qofa. Osoo digri jalqabaa isaanii harkaa qabanii. 

Yoo Oromoon walitti dhuftee ijaaramte OPDO’n deegartoota ABO ti jettee tilmaamtii. 
Horaa bulaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s