KOOTUU- DHUFE
Image result for eebba oromoo

Eebbaa yeroo hundaa

Abdii Borii
Akka ati dhufte tolaan biyyatti haa dhufu
– Haa dhufu
Hamaan biyya irraa haa ka’u
–Haa Ka’u
Xinnaan nuuf haa guddatu
–Haa guddatu
Guddaan nuuf haa bulu
-Haa bulu
Wallaalaan nuuf haa beeku
–Haa beeku
Beekaan nuuf haa bulu
–Haa bulu
Kan maseene nuuf haa dhalu
 –Haa dhalu
Kan adeeme nagaan nuuf haa galu
–Haa galu
Waaqni kan roobaa haa ta’u
–Haa ta’u
Roobi kan lafaa haa ta’u
 –Haa ta’u
Lafti kan margaa haa ta’u
–Haa ta’u
Saawwi kan abbaa haa ta’u
 –Haa ta’u
Barbadaan gaara haa labu
–Haa labu
Booruun laga haa labu
– Haa labu
Safuun hunda keenyaaf haa ta’u
–Haa ta’u
Hoboo fi Coora walii safuu
–Safuu
Abba fi ilmi waliif safuu
–Safuu
Haatinii fi intalli waliif safuu
–Safuu
Horrinii fi bishaan waliif safuu
–Safuu
Daaraanii fi daakuun waliif safu
 –Safuu
Safuun hunda keenyaaf haa ta’u
–Haa ta’u
Safuudhaan oolaa bulaa!
(Burqaa / Source: Kan Uummataa)