Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii

Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii

Nuti kan biyya Jarmanii jiraannu miseensoonii fi deggertotiin ABO Ebla 15 bara 2017 guyyaa gootota Oromoo sirna oowwaan kabajanneerra.Sirnni kabajaa kun Guyyaa sa`aa 12-18ti itti fufee oole.

Sirni kun akkumma aadaa qabsoo bilisummaa Oromootti eebba manguddoo fi yaadanoo goototaatiif dhungooleen hirmaattotaan qabsiifaman erga banameen booda faaruu alabaa Oromoo fi ergaa faaruu gototaan dhageessifamaniru.

Ittti aansuudhaan bakka bu`aa koree hojii qindeesitu ABO kutaa giddu-galeessa Awuropaan seenaa guyyaa gototaa irratti gadi-fagenyaan ibsi kennameera. Guyyaan kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka iddoo daran  guddaa kan qabuufii kan yoomiyyuu hin dagatamnne tahuu saa ballinaa hirmaattotaaf ibsame. Itti dabaluun  bara uummati Oromoo sirna gabirummaa jalatti kufee jalqabee hanga bara ammaatti dhiignni lammii Oromoo bakka adda addaati motummaa Habashaa fi ergamtoota motumichaatiin osoo wal irraa hin citiin dhangalayaa jiru hatattamaan dhaabbachuisuun akka barbaachisu ibsame. Kana fiixaan baasuuf karaa tokkichaa fi furmaanni jiru jaarmaa ABO jalatti hiriiruudhaan waan barbaachisu hundaan deggeerun WBO cimsuu duwwaatuu furmaata filannoo biraa hin qabne ta`uu ibsameera.

Itti aansuun marii ballaa hirmaattotaan wajjiin erga godhanii booda ibsa ejjanoo armmaan gadii kana baafachuu yaadannoon guyyaa gototaa bara 2017 milkkiin xumurameera.

  1) Heeraa fi seera ABO kabajuun deeggersa qabsoo bilisummaa Oromoo ni jabeesina

  2)Gaachana ummata oromoo kan tahe WBO  dinagideen deggeerun ni fuufa.

  3)Ololaa fi kijibaaf gurra hin laannu

  4)Hanga bilisummaan ummata Oromo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaawutti ciminaan ni qabsoofina

  5) Tokkummaa fi Tumsa jaarmiyoolee qabsoo bilisummaa Oromoo kan heeraa fi seera jaarmaa ABO hin faalleesinee ni deggerra 

  INJIFANNOON UMMATA OROMOOF!

 

Ebla 15 bara 2017

Frankfurt, Jarmanii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s