Hin bari’u seetee!


_ _ 

Galgala dukkanaa silmiitu bookkisa

Yeeyyiin kokorriftee waraabessi yuusa

Booyyeetu didicha – waangootu utaalaa

Illeettii oduu barte gurri mataa caala

Firooma simbirroof abshaalummaa allaattii

Abbaan horii agabuu – hattuun silga nyaatti!

_ _ 

Garuu waariin darbee gaafa obboroon dhuftu

Yommuu bari’uudhaaf bakkalchi mul’attu

Yommuu dhugaan iftee tulluurraa dubbattu..

Warri halkan himimsan hunduu ni godaanu

Walakkaan hallayyaa – kaan boolatti aseenu!

Bor hin beekneen immoo homaa hin qabdu abdii

Hin bari’u seetee udaan manatti agdi!