Abdiin Afrikaan Waggoota Saddeet Dura Obaama Irra Kaayyatte Dhugoome Moo Hin Dhugoomne?

Abdiin Afrikaan Waggoota Saddeet Dura Obaama Irra Kaayyatte Dhugoome Moo Hin Dhugoomne?

Amajjii 13, 2017

Abdiin Afrikaan Waggoota Saddeet Dura Obaama Irra Kaayyatte Dhugoome Moo Hin Dhugoomne?

Abdiin Afrikaan Waggoota Saddeet Dura Obaama Irra Kaayyatte Dhugoome Moo Hin Dhugoomne?

Bara 20008, Baraak Obaamaan pirezdaantii Ameerikaa ta’ee filamuun, qalbii ijoollee ardii Afrikaa farumaan onnachiise. Obaamaan lammii Ameerikaa ta’us abbaan isaa Baraak Husseen Obamaa Sr lammii Keeniyaati. Ilmi Afrikaa kun egaa sadarkaa Ameerikaa bulchuu gahuun lammiiwwan Afrikaa gammachiisee ture.

Bara bulchiinsa Obaamaa, jechuunis woggoota saddeettan darban kana walitti dhufeenyi biyyoota Afrikaa fi Yunaaytid Isteets maal fakkata ture? Abdiin Afrikaan Obaama irra kaayyatte dhugoome moo hin dhugoomne?

Gaabaasa kana irraatti qindaahee dhaggeeffadhaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s