Leta Kenei Aga: Hin boo’iinaa yaa Abbaa

Hin boo’iinaa yaa Abbaa!

Leta Kenei Aga irraa

_ _ 

Ija dulloome keessaa

Imimmaan gad dhoostanii

Maaliif boossan hin jedhu

Siniif gamnaan boossani!

Umrii fi barri keessan 

Yaaddoofi gaddaan qabame

Gaaddisuma jalatti

Boqottantu dhabame!

Bubbeetu sin rakkise

Akka boqqolloo bonee

Firri alagaa ta’ee

Qe’een keessanis one!

Albaadhummaan bilchaannaan

Jireenyi immoo bukate

Dhugaan keessan dhokannaan

Garaan sin guggubate! 

_ _

Rakkinni sin takaalus

Ijaaree tulluufi tabba

Mudhii keessan hidhadhaa

Hin boo’iinaa yaa abbaa

Kan siniif darbuu dide 

Dhala keessaniif darba!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s