Deemaa Mana Piroofeesarii

Gamteessaa Sabaa irraa

DEEMEE MANA PIROFEESARII

 

Deemee mana pirofeesarii

Argadhee yaadota gaggaarii!!

Muxannoon baayyee gabbataa

Namas gorsuu ni jaallataa

Sabnis isa abdataa!!

    Kan seenaa hojjatee

    Qorannoo hedduu raawwatee

    Hedduun kan isa raajeffatee

    Kan hojii haaraa hojjatee!!

Kitaabota hedduu barreessee

Seenaa jallate sisirreessee

Abdachiisee sabas jajjabeessee!!

    Kitaabni isaa hedduu barbaadamaa

    Gabaa irrattuu waa argamaa!

    Maxxansaa nuuf tamsaasaa

    Saba nuuf dammaqsaa!!

    Hamilee itti horataa

    Sabni yoos injifataa!!!!!

Pirofeesara raajii

Kan jaalatu hojii

Inni abdate saba

Kan hin qabne daba!!

Kan waa sirreessaa

Waa heddu kallattii agarsiisaa

Jabatee kan si gorsaa

Kitaaba isaa nuu raabsaa!!!!!

Inni namoota fakkeenna fudhataa

Eennuu waa tuffataa

Gorsee sirreessuu jaalataa

Raajii PIROFEESAR JAALATAA!!!!

Rabbi isa faayee

Kanaaf gaarii tayee!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s