Leta Kenei Aga: Hin dhaggeeffadhu!

​Hin dhaggeeffadhu!

(Warra oduu namaatiin abdii kuttaniif)

Leta Kenei Aga (FB irraa)

_ _
Haa jettu jettuun inuma jetti

Jettee dhadhabnaan calluma jetti

Bubbeen duriyyuu awwaara kaasa

Wanta bor darbuuf maaltu na raasa?!

_ _

Isa gudunfame amman hiikutti

Ijaarsa sobaa amman diigutti

Dirqama seenaa amman ba’utti

Ergaa koo galmaan amman ga’utti…

Hin dhaggeeffadhu oduu mandaraa

Kaayyoo hidhadhee daandiirran jira!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s