Walaloo ​Tokkummaa barattoota university Amboo irraa 

​Tokkummaa barattoota university Amboo irraa 
Warraa akkasiiti kan nuu galafaate!
Ishii Oduu battee 

Oduu afaarsitu 

Keessaaf Alaan Deemte 

Qomoo gargar baftuu 

bakkeen nuu fakkaatte 

Kan Garaan nuu gantte 

Muldhaata Hayyoota 

kan gargar facaafte 

Haawwii fi Abdii sani 

Kan dacheetti Dabaalte 

Keessiishii hin bekaamu 

Ijan hin laalamu 

Microscope dhaan hin sakkaatahamu 

Warraa akkasiiti kan nuu galafaate!

Maaf……

Mee Yaada kana ati Mal jetteere Dhiiroo 

kan Addaan ittiisu Gufuu WBOf Qeerroo 

WBOn Ol galuudhaf Hidhaate hagaama 

Qeerroonis Amileen biyya keessaa Wamaa 

Lachaanu Hin Wawwaatu 

Ijan Wal argudhaa 

Garuu hin Dadhaabani 

Dandiisatu Rakkoodhaa 

Kanaaf sammuu Dhaloota 

Gaffiidhaan gutaame 

Hunduumtu of keessaatti 

Hasaase gungume 

Osoo akka Gootumma osoo akkaa dhiiruumma 

Kan biyyaatti bulchuu sila Oromumaa

Garruu faallaa tahe Xiqqaa Guddaa bulchee 

Tooftan fayyaadame Riqichaa Totolchee

WBO Laga Gamattii Ambisee 

Qeerroo Qilinxootti hukkaamse

Ergaamtotaa isa nuu keessaa facaase 

Bara Bilisummaa fudhe achii fageesse

Maliif……

Bifan Nuu fakkaatte Warrii dina bitamte 

Gamanattis Gamattis sobuuf gurraa lattee 

Mataa hayyoota keenyaa fute Waliin dhofte

Warraa akkasiiti kan nuu galafaate!

Maliif……

Maf Gargar nuu basu bifan nuu fakkaatani

Gaafa nuu dhadaannu nuu Waliin dhadaatani

Qabsaawa Oromoo isa dhugaa fakkaatani

Kutaaf Ganduummaadhan 

Maf Wal irraatti ijaraamani 

Waan mana bahanif 

Tasa dagaatani 

Dina Keenyaa miti 

kan Hangaa ammaa nuu bite

Warraa akkasiiti kan nuu galafaate!

Kanaafuu……

Kanaafu jabaannee Tokkummaa haa cimsinu 

Biyyaa keessaas Alaas Oromoo hundiinu 

Beektonis Tokkummaa Qeerroonis Tokkummaa 

Kanaan malee hin dhufu Caarraan Bilisummaa!!!

Down Down Woyane!

# Tokkummaa Barattoota University Amboo irraa (A.k)

One thought on “Walaloo ​Tokkummaa barattoota university Amboo irraa 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s