Waliin dubbii Ijoollee kana shanani caqasaa

Beekan Gulummaa Irranaa irraa


Obbo Badhaasaa:
—–
Adaraa akkam jirta
Obbooko yaa Obbo Dachaasaa,
Wacni ala kanaa
Biyyaa nama baasaa

Obbo Dachaasaa:
—-
Yaa Obbo Badhaasaa,
Dubbiin salphaa miti
Waan kana dabarsi 
Maaloo Magartuutti,

Aadde Magartuu:
—-
Naan mataa dhukkubaa 
Barana naaf dhiisaa
Aadde Jiituu’tti himaa
Kanumaa mallisaa,

Aadde Jiituu:
– – — –

Ammoo maal taatani 
Maalumaaf walnyaattuu
Dooktora gaafadhaa
Turraan nimaraattuu
—-
Dooktora:

Waa’ee dhibee jaraaf
An qoricha hinqabuu
Isaan gorsuudhaafis 
An karaarran labuu
Yaa Obbo Badhaasaa,
Sinis Obbo Dachaasaa,
Yaa aadde Magartuu,
Iddoo dhibee keenyaa
Jarris hinagartuu
Aadde Jiituu keenyaa
Maalirratti walgeenyaa?
Silaas nunfayydauu
Sum’iin kan hammeenyaa
Isaan faana mataa
Isin hincabiinaa
Nu sirriitti beeknaa
Hiree Murteeffannaa!!!!
-jedhan


Kutaa 2ffaan itti fufa!!