Waaqatti Himadhu (obbo Taammanaa Bitimaa irraa)

https://i1.wp.com/ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/22C9/production/_91550980_mediaitem91550979.jpg

WAAQATTI HIMADDHU!

Taammanaa Bitimaa irraa

Yaa Irreecha olka’ii dubbaddhu

Bishooftuu olka’ii dubbaddhu

Yaa Oromoo olka’ii dhubbaddhu

Oromiyaa oka’ii dubbaddhu

Waan barana taate

Waan yeeyyiin si goote

Addunyaatti iyyaddhu

Waaqatti himaddhu!

Isatoo hunda beekaa

Isatoo cufa eegaa

Waaqatti himaddhu

Deebiii-saa argattaa

Jabeessii abadaddhu!

Yaa Harsadii oljedhii dubbaddhu

Ada’a oljiidhiitii dubbaddhu

Ilmoo namaatti iyyaaddhu

Inni si dhagayaa Waaqatti himaddhu!

Bishooftuu harawwan torbaa

Giiftii bishaan golbaa

Teessoo Odaa Nabee

Kan Oromoon waggaa 1800 dura

Sirratti lallabe

Handhuura lameen Oromoo

Wiirtuu Sadeen Tuulamaa

Haadha seenaa kuulaa-kuulamaa

Waan barana taate

Waan yeeyyiin si goote

Addunyaatti iyyaddhu

Waaqaa-lafatti himaddhu!

Yaa Tuulluu Cuqqaalaaa

Gaara seenaan caalaa

Samiitti ijaajjitee

Ati argitee mitii

Waan jarri Irreecha goote

Allaattii sibiilaa tan sirra baratee

Gaazii gad-roobsitee

Farda-taankii dacheerra gulufee

Akka namuun dheensinee

Karaa itti-cufee

Ilmoo nama daddaakee urgufe

Agarteettaa dubbaddhu

Waaqa guddaatti dhaammaddhu!

Siiqqee caccabsame

Keelloo dhiigaan faalame

Bookkuu waxalamee

Odaa waqaramee

Mucaa jiraa boollatti darbatame

Mirga saba Oromoo

Otoo addunyaan doowwatuu awwaalame

Irreecha addunyaatti iyyaddhu

Bishooftuu Waaqatti himaddhu!

   # Mee walaloon gabaadduun tun Oromoota dhibba torban (700-n) gaafa irreechaa galaafatamaniif, dabalees kanneen kumaatamaan lakkaawaman isaan madaayaniif yaadannoo haa tahu!

Barliin, 04. 10. 16

**************    //    **************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s