Beekan Gulummaa Irranaa: Qophoofteertaa?

Qophoofteertaa?

Beekan Gulummaa Irranaa

Qophoofteerta taanaan
Imala karaatii
Iccitii dhokfadhu
Qabadhu garaatti
.
Eebba jaarsaa fudhu
Faanni sin gufatin
Arrabaan mi’aayi
Namni sin mufatin
.
Duuba kee yaadachaa
Fuulduratti qajeeli
Aantee kee jaalachaa
Diina kee haleeli
.
Sin argatin hamaan
Bakka yaadde ga’i
Muul’adhu jabaakoo
Ija sabaa ta’i!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s