Raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisa federaalaa keessaa obboleeyyan, abbootii/haawwan manaa akkasumas firoottaniifii waayeellaan warra qabdan hundaaf

​#OromoRevolution #OromoProtests #AmharaResistance #AmharaProtests #Ethiopia 

Raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisa federaalaa keessaa obboleeyyan, abbootii/haawwan manaa akkasumas firoottaniifii waayeellaan warra qabdan hundaaf:

■■■■■■■■■■■■■■

(ለኣማርኛ ከታች ይመልከቱ)

Olaantummaa wayyaaneetiif ummata Tigree mirkaneessuudhaaf kan hojjatu TPLFin kan bu’uuramee ittisni raayyaa biyyooleessaa naannoo Oromiyaaf bakkeewwan adda addaa keessatti namoota barbaade hunda akka ajjeesuu danda’u labsiin yeroo hatattamaa (state of national emergency) har’arraa kaasee ji’oottan jahaaf kan turu mootummaa wayyaaneetiin labsamee jira. Labsiin kun ummata keenya fixuuf kan wixinfame waan ta’eef haaluma kamiinuu jalaa fashalaa’uu qaba. Kanaafuu warri raayyaa ittisa biyyaa akkasumas poolisa federaalaa keessaa obboleeyyan, abbootii/haawwan manaa akkasumas firoottaniifii waayeellaan qabdan hundi keessan bilbilaanis ta’ee SMSiidhaan ykn karaa dandeessan hundaan itti dhaamuudhaan qawwee isaanii ummata Oromootirratti osoo hin taane aangawootaaf ajajdoota raayyaa wayyaanee ykn bitamtoota isaaniitirratti akka garagalfatan itti haa dhaammanuu…ittis haa watwaatnu. Ummata wajjin akka dhaabbatan jabeessineetis haa gorsnu. 

Injifannoon kan ummataati!

———-

በመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በፌዴራል ፖሊስ  ውስጥ ተቀጥሮ/ራ የሚሰራ/የምትሰራ እህት፣ ወንድም፣ ባለቤት፣ ጓደኛ ወይም በቅርበት የምታውቁት/ቋት ሰው ላላቹ ኦሮሞዎች/ኢትዮጵያዊያን በሙሉ፥

*******

የወያኔንና የትግራይን የበላይነት በኢትዮጵያ ላይ ለማስፈን አላማ ይዞ ሲሰራ የኖረው ህወሃት ያደራጀው ጦር፣ በኦሮሚያ ውስጥም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለምንም ርህራሄ መንግስትን የሚቃወሙ ኦሮሞዎችንም ሆነ ሌሎች ኢትዮጵያዊያንን እንዲገድል የወያኔ መንግስት ከዛሬ ጀምሮ ለስድስት ወራት የሚቆይ የኣስቸኳይ ጊዜ አዋጅ (state of national emergency) አውጇል። ይሄ የገዳዮች ሴራ መክሸፍ ይኖርበታል። ስለሆነም በመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በፌዴራል ፖሊስ ውስጥ ተቀጥሮ/ራ የሚሰራ/የምትሰራ እህት፣ ወንድም፣ ባለቤት፣ ጓደኛ ወይም በቅርበት የምታውቁት/ቋት ሰው ያላቹ በሙሉ በስልክ በመደወልም ሆነ በSMS ወይም በሌላ በማንኛውም መንገድ  መልዕክት በመላክ ወታደሩ ጠብመንጃውን ወደ  ህዝብ ሳይሆን ወደ የጦሩ አዛዥ ወያኔዎችና ቅጥረኞቻቸው እንዲያዞር/እንድታዞር እንንገራቸው። በኣጽንዖት እናሳስባቸው። 

ድል የህዝብ ነው!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s