#OromoProtests: Dhaamasa_Ariifachiisaan Uummatni Oromoo Kallattii Hundaan Waliif Dabarsuu Qabu Dhimma Ayyaanaa Irreechaa Hora-Arsadiitti Kabajamuuf jiruu ilaalchisee

#Oromoprotests #Dhaamasa_Ariifachiisaan Uummatni Oromoo Kallattii Hundaan Waliif Dabarsuu Qabu Dhimma Ayyaanaa Irreechaa Hora-Arsadiitti Kabajamuuf jiruu ilaalchisee:

1. Sabaa himaalee (medialee) Addunyaa hedduun Seenaa waan jiraniif uummatni Oromoo Jaarsaa; jaartii, daraggootaa Qeerroo , hojjettootaa,  barattootaa , barsiisoota, Dafqaan bultootaa, fi daldaltoota dabalatee qaamni uummata keenyaa hundii akka irratti Argamtaan ammummaan wal dammaqasuudha!!

2. Wayyaaneen Ayyaanaa Irreechaa irratti Shira Qopheeffattee ilaalaa Oromoon nagaan waaqeffachaa jira , Oromoon miidhamaa hin jiru jettee ija medialee Addunyaa dura ololaaf  dhaabbachuuf jettee Sagalee mormii uummata Oromoo ukkamsuu yaalluuf jettee Gaazexeesitotni alaa faranjootni illee akka Seenaan gochaa jiraachuun Saaxilamera. Kanaafuu Sagalee keenyaa akka Addunyaan Caalaatti hubatee saba keenyaaf dirmattuuf ammummaan qophii barbaachisaa gochuun barbaachisa ta’uu wal haa hubachiifna!!

3. Aangawootni Wayyaanee kan Federaalaas ta’ee kan Naannoo Oromiyaa OPDO ergamtuun wayyaanee Ayyaana Irreechaa dahoo godhachuun ololaaf fuula uummataa dhaabbachuuf yaalii kan gootu yoo ta’ee akeekni kun ammummaan atattamaan dhaabbachuu qaba. Yoo didaan Qeerroo fi uummatni Oromoo warraa gumaan lubbuu ilmaan Oromoo irra jiruu of irraa dhaabuuf qophiidha!!

4. Humnootni  Basaasa wayyaanee Ayyaana Irreechaa irraatti uummata fakkaachuun uummata keenyaa basaasuuf hedduminaan bobbaafamaa jiraachuun Saaxilamera,  sochiin basaastoota wayyaanee Kunis Uffataa aadaa uffachuun sabboontoota fakkaachuun kan socho’an akka ta’ee saaxilamee waan jiruuf wayyaaneen waan qabdee gadhiistuu dhabaa waan jirtuuf  uummatni keenyaaf Qeerroon Oromoo qajeelfama kamuu namoota uummata keessattii fi Dargaggoota Qeerroo fi Barattoota Oromoo keessatti hin beekamnee irra qajeelfama kamuu akka hin dhaabbatne fi of keessaa baasuufis tokkummaa adda ta’een akka sochoo’uun murteessadha!! Basaastuu argitan kamuu suuraa fi Vedion waraabuu hin dagatiina.

5. Oromoon Ayyaanaa Irreechaa kanarratti Sodaa tokkoo malee Argamuu qaba,  Qe’ee keenyarratti dhumaa waan jirtuuf kabaja guddaa Wareegamtoota ilmaan Oromoo wareegama qaalii kanfalaa jiranii argisiisuuf,  Eenyummaa,  sabboonummaa, Aadaa,  Duudhaa,  afaanii fi Qabsoo Bilisummaa Oromoof Addatti kabajaa guddaa qabnu argisiisuuf Oromoon Onnee Gootummaan Guutamteen harka wal qabannee Irreechaa Irree keenya irratti ni argamna!!

Qabsoon itti fufa!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s