#OromoProtests: Ayyaanni Irreechaa Aadaa fi Duudhaa, Safuu fi Eenyummaa Oromoo, guyyaa guddaa xiqqaan waliin ayyaanefatee oolu malee spoortii fiigichoo miti! 

Boycott the so-called “Irecha Great Run”! Don’t buy this T-shirt intended to fill the pocket of the killer regime & its puppets!

#Ayyaanni Irreechaa Aadaa fi Duudhaa, Safuu fi Eenyummaa Oromoo, guyyaa guddaa xiqqaan waliin ayyaanefatee oolu malee spoortii fiigichoo miti!

#T-shirtii kuma shantam 50,000 kan ta’u maqaa “Fiigicha Guddaa Irreechaa ‘Irecha Great Run’ jedhu irratti moggaastee gurgurtaaf qopheessaa

#Kanaafuu Uummanni Oromoo iyya waliif dabarsuudhaan gochi kun hojiirra akka hin oolle taasisuu qaba.

#############################

OPDOn Irreecha Jijjiruuf Mirga Hin Qabdu! Dhaamsa kana otoo hin dubbisiin, otoo share hin godhiin bira hin darbiina! OPDOn Ayyaana Irreecha Oromoo, gara figichaa spoortii tti, akkasumas gara madda galii Wayyaanee tti jijjiruuf beeksisa baaftee jirti. “…Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa Dorgommii KM-2 kan Daa’immanii fi KM-10 kan ga’eessotaa A.L.A Fulbaana 20 fi 21 bara 2009 (Onkolooleessa 1 fi 2) Magaalaa Bishooftuu Hora Arsadeettii Dorgommii Fiigichaa qopheessuuf saganteesitee jirti….. Akkasumas T-shirtii kuma shantam 50,000 kan ta’u maqaa “Fiigicha Guddaa Irreechaa ‘Irecha Great Run’ jedhu irratti moggaastee gurgurtaaf qopheessaa jirti…..Namoonni dorgommi kana’rratti hirmaachuu fedhan hanga Fulbaana 15/2009tti, Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii Godinaalee fi Magaalotaatti akka galmaayan, akka T-shirtiis bitachuu qaban OPDOn beeksisa baafteen gaafachaa jirti.”  Kanaafuu Uummanni Oromoo iyya waliif dabarsuudhaan gochi kun hojiirra akka hin oolle taasisuu qaba. Qapxilee hubatamuu qabu!

1ffaa. Ayyaanni Irreechaa Aadaa fi Duudhaa, Safuu fi Eenyummaa Oromoo, guyyaa guddaa xiqqaan waliin ayyaanefatee oolu malee spoortii fiigichoo miti.

2. UNESCO dhaan kan galmeeffamuuf deemu, Haaluma barameen Sirna Aadaa Irreechaa tiin malee wal-dorgommii figichaa tiin miti.

3. Galiin T-shirtii kuma shantama (50,000)’rraa argamu, Birriin miliyoona shanii (5,000,000.00) ol bittaa meeshaa Waraana tiif oola (rasaasa Agaaziin obboleeyyan keenya ittiin ajjeeftu bita). Kan afe’mmoo kiisa Kaadiroota Waayyaanee gabbisa.

4. Haala Ayyaana Irreecha ittiin dagaagsan kan akeeku, Obbootii Aaadaa Oromoo, Sabboontota fi Hayyuu Oromoo, kanneen guddina Saba Oromoo tiif yaadaniin malee namoota Uummata Oromoo guddina dhoorkaniin (Wayyaanee fi OPDO dhaan) miti.  5. Qapxilee kanaa fi kan kana fafakkaataniin kan ka’e Uummanni Oromoo T-shirtii OPDOn qopheesite bituu lagachuu qaba, Ayyaaneffannaa Irreechaa bifa jijjiruu dhaan figicha’rra tti hirmaachuu’rra of daangessuu fi wal-daangessuu qaba!

Dhaamsa biyya irraa ergame!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s