#OromoProtests


+ Aadam Diimaa /Diinaraas/

Shanyiin gootaa
Yoomiyyuu gootuma,
Diinaraas Guddaa
Ykn Aadam Diimaa,
Diina meeqa ajjeesee
Kan sirna gabrummaa,
Akkuma Galataa Itichaa,
Osoo godhuu falmaa,
Du’ee wareegamus
Hogguu yaadatama.

Jaalli Aadam Diimaa,
Kan sabaaf if kenne,
Iliyaas Aliyyii
Goonni hafteen qabne,
Ji’a sadii dura,
Diinaan wali _banee,
Meeqa irraa fixee
Iubbuu isaas dhabnee,
Dhiigaan barreeffamee,
Seenaan hin daganne.

AADAM goota ta’uun
Ar’aa mii bubbulee,
Liyuu poolis baanan
Hidhattuu somaalee,
Gootummaa isaatin
Aloolee haleelee,
Takkarra lamarra,
cabsee goobaan gale,
Oromoota dhiisii
Diinninuu isa baree,
Akka Hawaasa isaa
Kabajaa itti hore.

Tokko wareegamus
Kuma kan dhalatu,
Kaleessaa fi har’a,
Borus hin dhaabbattu,
Daqiiqaa takkaafuu
Falmaan addan cituu,
Hanga sabni keenya
bilisummaa argatuu.
Yaa rabbi seensisi
Jannata kee keessa,
Jajjabina kenniif
Firaaf maatii isaa.

#Munawar_Laga_Arbaa  tin