Oromummaa Isaaf.. (Saphaloo Kadiir’iin / Abdulbasit Atilet Fayyisaa Laliisaaf, Rio2016)

Oromummaa Isaaf..

Saphaloo Kadiir irraa

Fayyisaa

Image copyright EPA

Akkana dhiirti dhiiraa
Leenci sodaa hin qabne,
Kan alagaa yartuuf
Mormaan gadin cabne,
Ija addunyaatiif kunoo
Mul’isa miidhaa sabaa
Carraaqqii madditti
Carraa dhugaas qabaa,
Dhiibbaaf dhiittaa mirga
Tan diinni sabaan gube,
Lammii isaaf quuqamee
Harkasaa caasee ol qabe,

Du’u jiraadhuu isin waliin
Malee ani maaliin qabaa?
Jedhee nu maddii hiriire
Ardii guutuuf lallabaa,
Atileet Feyyisaa Lalisaa
Dhiira onnee qabdu,
Qeerroo qalbii guutuu
Lammiif lubbuu dhabdu,

Baguma sabakoo ta’e
Gootichi onnee kumaa,
Obboleeyyan kiyyaatu
Hogguu diinaan dhumaa,
Maafiin harka kenna
Harkakoon kaasa malee,
Maal gatii naaf qaba
Meedaaliyaan yoon gale,
Jedha hanga yoomiin
Sodaa ba’adhee fiigaa?
Bishaanii miti beeki
Kan ya’aa jiru dhiigaa..

Lubbuu ilmaan firaa
Kan diinni duguugu,
Kan mirgaaf falmatu
Ani dhooyseen haguugu
Jedhee Fayyisaankoo
Keessa koo fayyisee,
Dhibee gamtaan jiru
Addunyaaf garsiise…

Laalaa nu bochiisaa
Alagaan nutti maqee
Dhugaa isaati goonni
Imimmaan koo haqee,
Sanyiin Elemoo qilxuu
Malaase eelaa teenyaa,
Quuqaa xiloo lammii
Garsiiseef addunyaa,

Umrii haa dheeratu
Hiddi dhiira dhugaa,
Oromummaa isaaf
Falmachuun isaa baga…

Saphaloo Kadiir’iin / Abdulbasit
Atilet Fayyisaa Laliisaaf, Rio2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s