#‎Nu_Galfata_Hin_nyaannu‬!

#‎Nu_Galfata_Hin_nyaannu‬!

Munawar Laga Arbaa

Protests accusing the government of unfairly distributing wealth have also hit the capital [File: Reuters]

Photo credit to © Reuters

Oromoon nagaya
Saba naman tuqne
Tanaaf hagayya jaha
Nagaya jaalannee
Harka qullaa mirgaaf
Hiriira itti baanee
Osoo addunyaan gartuu
Dhiiga dhangalaanee,
Nagayni nu barbaannu
Kan wayyaanen hin feene,
Nutis hin barbaannu
As booda murannee.

Yaa qeerroo hubadhu
Gootorraa dhalatte,
Goota goonni dhalee,
Tahuu kee hubattee,
Diina qawwee qabuun
Harka duwwaa lolte,
Xurree Abbee saqe
Milkeessuuf muratte.

Goototni kaleessa
yeroo lubbuun baatu,
Ilmaan horanitti
Galaa guduunfatu,
Ilmaanis hin horre
Kan galfata nyaatu
Dhaamsa Abaabotii
Tasa hin irraanfatu.

“Dandeenyu Qawwee
haa tolfannuu,
Dadhanu Maallaqaan
Haa bitannuu
Yookaan Diinarraa
Haa hiikkannuu”
Jecha Jaarraa Abbaa gadaa
Yoomiyyuun dagannu!

“Gabrummaan jiraachurra,
Duuti bilisummaa dha”
Je’eeti wareegame
Elemoo qilxuu dhaa,
Dhaamsa Gootowwanii
Hogguu nin yaadadha.

“Jeedala ta’ee waggaa
dhibba jiraachuurra,
Leenca ta’ee aadee
du’uu irra naaf jira”.
Je’e Husseen Bunee
dhaadatee onnerraa.

keessa hin beeknee
lolli dhibaa,
“keessa beekaaf
lolli tapha”.
Jedhe goonni
Abbishee Garbaa.

Gabrummaa jibbinee
Itti cabnee itti baqnee
“Oromoof duullee
oromoof duune”
Jedhe goonni
Jaal Husseen Bunee.

# “Lubbuutu darba malee
dhugaaf seenaan kalee,
hin darbu yoomillee”
Jedhe J.Taaddasaa Birruu
Aarsaa nuuf kafalee.

Qabsoon dhihoo jirtii
Hin laalin fagootti
“Qabsoon mana ofiitii
Dura eegalamtii ”
Dhaamsa Taaddee Birruu
Hubadhaa sirritti.

Saba koof qabsaa’en
Bilisummaa dhaalchisa
Jedheetin xiiqidhaan
Baase lubbuu aarsaa,
“Anaaf hin boo’inaa
gumaa kiyya baasaa”
Jedhee Husseen Duulaa
Dhaammate kaleessa.

“Ajittiin kun na ajjeeste malee,
seenaaf aadaa koo kan kalee
Sochii oromoon aarsaa itti kafale
Ni jiraata hin ajjeeftu yoomillee”
Dhaamsa Immiruu Ibsaa
Dagachuun hin malle.

Munawar Laga Arbaa tin
Hagayya 8/2016

Galatni Munawar Laga Arba (Facebook) fi Marsaa Walaloo Bakarii Saphaloof (Facebook) haa ta’u!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s