Guyyaa fi Bakka Sagantaa Geggeessaa Obboo Tarfaa Dibaabaa I Du’aan Boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan Ibsa Gaddaa ABO

 Tarfa Dibaabaa, 1940 – 2016

https://i0.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2016/07/terfa_dibaba1.jpgObbo Tarfaan, Amajjii 6, 1940, magaalaa Dambidollo, Wallaga, Oromiyaa tti dhalatanii Adoleessa 29, 2016, magalaa Hamburg, Jarmanii, keessati addunya kana irraa dhukubaan boqootan.

Sagantaan geggessaa Obbo Tarfaa Dibaabaa Jimaata Hagayyaa 5, 2016, sa’aa 10:00 akka yeroo biyya Jarmanitti, mana sagadaa Altona Kreuzkirche, Hohenzollernring 78a, 22763 Hamburg, Jarmanii, keesatti erga raawatamee booda bakka Friedhof Bernadottestr. 32, 22763 Hamburg ti sirna awwaalchaatiin xumurama.

Itti aansee sa’aa 14:00 irraa eegalee sagantaan yaadannoo obbo Terfaa Dibaabaa iddoo Kulturkirche Altona, Bei der Johanniskirche 22 , 22767 Hamburg jedhamu keessatti geggeffama.

Maatii Obbo Tarfaa Dibaabaa

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

olf_oromo_headerDu’aan Boqochuu Sab-boonaa Oromoo fi Bu’uuressaa Waldaa Gargaasa Oromoo (ORA) Keessaa tokko kan tahe Obboo Tarfaa Dibaabaa ilaalchisuudhaan Ibsa Gaddaa ABO

Sab-boonaa fi qabsaawaan Oromoo Obbo Tarfaa Dibaabaa, Amajjii 6 bara 1940 Dhiha Oromiyaa, Wallagga, magaalaa Dambi-Doollootti dhalatan. Qabsaawaan Oromoo gameessi Obboo Tarfaan bara jireenya isaanii guutuu qabsoo bilisummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru qaamaan dirree qabsoo dhaquudhaan qabsaawota tinnisuudhaa kaasee ilmaan Oromoo sababa bittaa alagaatiin baqattummaaf saaxilaman gargaaruudhaan dalagaa seena-qabeessa dalagan.

Sab-boontota Oromoo gameeyyii sab-boonummaa fi qabsoo bilisummaa saba Oromoo sadarkaa har’aa irraan gahuu keessatti qooda ol’aanaa gumaachan keesaa tokko kan tahan Obbo Tarfaan, sab-boontotaa fi qabsaawota Oromoo, akkasumas, baqattoota Oromoo haala wal xaxaa fi akkaan rakkisaa keessatti kutannoo fi cichoominaan gargaaruun adda durummaan kaafamu. Hanga dirree falmaatti qaamaan argamuudhaan qabsaawota Oromoo uffata, qorichaa fi gargaarsa bifa adda addaa taasisuudhaan kutannoo qabsoo, jaalalaa fi fedhii bilisummaaf qaban agarsiisaniiru. Wayta miidiyaan Oromoo angafti, Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBOn) bu’uureffamu gargaarsa jabaa taasisuun hojii seena-qabeessa dalaganiiru.

Kana malees, hidhamtoota Oromoo, warreen qe’ee ofii irraa buqqifamanii fi dararaa sirna gabroomsaaf saaxilaman gargaarsaan dhaqqabuun, aantummaa fi jaalala lammii isaaniif qabanis mul’isaniiru. Keessumaa bara 1979 Waldaa Gargaarsa Oromoo (Oromo Relief Association) erga bu’uureffamee kaasee, lammiilee Oromoo mootummoota Impaayera Itoophiyaa Oromoo gabrummaaf saaxilan jalaa biyyoota ollaa kan akka Keeniyaa, Jabuutii, Somaaliyaa, Suudaanii fi biyyoota birootti dheessuudhaan baqattummaan jiraatan gargaarsaan cinaa dhaabbataa turan.

Biyyoota alaa adda addaa keessa naanna’uudhaanis gargaarsa argamsiisuutti dabalee, addunyaan akka dhimma Oromoo fi Oromiyaa caalaatti hubatuu fi qabsoo Ummata Oromoo cinaa dhaabbatuuf kutannoon hojjechuudhaan seenaa bara-baraan yaadatamaa fi faarfamaa jiraatu dalaganiiru.

Obbo Tarfaa Dibaabaa haadha warraa isaanii Addee Arfaasee Gammadaa fi ijoollee isaanii 3 waliin biyya keessa jiraachaa turan Jarman magaalaa Hamburgitti Adoolessa 29 bara 2016, umrii isaanii waggaa 76tti du’aan addunyaa kanarraa boqotan.

Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqochuu sab-boonaa Oromoo Obbo Tarfaa Dibaabaatiin gadda itti dhagahame ibsaa, maatii, firootaa fi hiriyoota isaaniif akkasumas ummata Oromoo bal’aa qabsaawaa Oromoo gameessa of biraa dhaban maraaf obsaa fi jajjabina hawwa.

Obboo Tarfaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddoo ol’aanaa qabatanii, bara-baraanis ulfinaan yaadatamaa fi faarfamaa jiraatu. Sochii qabsoo bilisummaa Oromoo jajjabeessuu fi gargaaruu, akkasumas hojiilee Waldaa Gargaarsa Oromoo (ORA) Obboo Tarfaan bara jireenya isaanii guutuu itti dadhaban itti fufsiisuun, fedhii fi hawwii isaaanii isa maayii kan tahe bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuun dirqama hunda keenyaa ti.

Qabsaawaan Kufus, Qabsoon Hanga Bilisummaatti Itti fufa!

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisumma Oromoo

Hagayya 02, 2016

http://oromoliberationfront.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s