​https://drive.google.com/file/d/0BygoyxL0MrF-NEZBbHZfSmxsVVE/view?pref=2&pli=1

“#OromoProtests HUBACHIISA: Qormaata Ingilifaa kutaa 12ffaa bahe jedhamee odeeffamu agarree qorannee jirra. Qormaanni bahe jedhamu kun kan sobaati. Kanaafuu barattoonni keenya qalbii takkaan qu’annaa keessan akka itti fuftan irra deebinee isin hubachiisuu feena.”
FB Jawar irraa