Abdii Gammachuu: Tapha Kubbaa Miilaa fi Siyaasa Keenya

Tapha Kubbaa Miilaa fi Siyaasa Keenya

5075_Todays-Political-Reporting_faadooindia.com_

Taphni kubbaa miilaa tapha bareedaa dha. Taphni kun gareewwan lama (2) gidduutti geggeeffama. Gareewwan waliin taphatan lamaan keessaa tokko qofaa tu injifatee badhaasaaf dhiyaata. Gareen lamaanuu walqixa injifachuu ykn injifatamuu hindanda’an. Injifataa fi injifatamaan jiraachuu qabu.

Gareen:

(1) qophii ga’aa godhe,

(2) deeggartoota hedduu qabu,

(3) seera taphichaa eegee taphatuu fi

(4) kan dadhabina garee faallaa isaa hubatee beeku, ni injifata.

 

 

Barreeffannoo guutuu dubbisuuf as tuqaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s