Gamteessaa Sabaa: Eennu Muudamaa Eennu Muddamaa?

EENNU MUUDAMAA EENNU MUDDAMAA?

GAMTEESSAA SABAA irraa

Eennu muudamaa eennu muddamaa
Eennuu hin muudamuu eennuu hin muddamuu!
Eennu hin shaaramuu eennu hin shuumamuu!
Jarri bar nugusaa
Eennu isaan kaasa?
Kan inni kaayatu isumaa dalagaa
Rakkoo sabaa waa laalee argaa
Kanaaf sabni baldhaan naaf ragaa!!(2)

Sabni jedhee isin hunduu ka’aa
Teessoo irraa bu’aa
Aangoo irraa harca’aa
Sabatti taatanii bar ba’aa!!
Rakkoon keessan hammaataa
Hundaa sabni bar yaadataa
Yoomumaa woy isin irraanfataa!!
Aangoon bara kanaa
Kamtu dura taa’aa kamtu itti aanaa
Hunduu hadheessee kunoo waakkannaa
Gaafa rakkoon ifa bayee muldhannaa!!(2)
Uummatattiin hin deeminaa mankaraarsaa
Duraa wallaalchisee warra aangoo eennu adda baasaa
Amma ammo 300 muududhaaf nutti karoorsaa
Kun karoorallee hin ta’uu fakkeessaa, odeessaa!!(2)
Sabni ammas dubbataa
Sirriis tolchee akeekkataa
Burjaajjoftee maalumaaf dhamaata
Uummata jalaa eessatti dhokattaa!!(2)
Aangoo bara kanaa
Kamtu dura taa’aa kamtu itti aanaa?
Itti aanaan sadii tokko mana ciisaaa
Tokko biiroo taa’ee kunoo waakkatiinsaa
Tokko ammo fagoo jiraa bashannaniisaa
Sabni ayyaanlaallatummaa jiraa mormiinsaa!!(2)
Dhimmi keenna ofii tokkumaa
Nu deddeebisuu si’a kumaa
Waajjira jiruu nama saddeettamaa
Kana hundaanuu rakkoon waa furamaa
Kunis rakkomaa sunis rakkomaa
Saba miitanii malaan maltummaa
Yaa Rabbi nurraa kaasi kaaso simaa!!(2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s