Guyyoota sadan darban irraa kaasee mootummaan abbaa irree Wayyaanee uummatni Oromoo odeeffannoo kan ittiin argatu marsaalee OromiaTimes guutuma tti akka hin muldhanne gootee jirti. Akkasumas odeeffannoon qabnu akka hubachiisu tti Ayyaantuu.com hin muldhatu. Mala odeeffannoo uummata keenya qaqqabsiisuu ittii fufnnu irratti hojjechaa jirra. Nuuf obsaa!

OromiaTimes